Våra SITS-ambassadörer

Här nedan kommer vi vartefter att presentera våra SITS-ambassadörer. Anmäl dig som ambassadör du också!

Kristina Öman, tal- och specialpedagog
Karin Öman. Foto: privat.

Jag heter Kristina Öman och arbetar som tal- och specialpedagog inom förskola och skola. Då jag för ett par år sedan såg att man kunde bli ambassadör för SITS, blev jag intresserad och anmälde mig, vilket jag inte har ångrat. När jag presenterar SITS i olika sammanhang hamnar jag i många intressanta och givande samtal, som ofta ger ringar på vattnet. Jag upplever även situationer inom arbetet där jag har stor glädje av SITS: genom SITS får jag relevant information med utgångspunkt från nya rön och aktuell forskning.

I professionssamtal känner jag ofta behovet av fördjupad kunskap.  Då jag deltar i samtal kring språklig sårbarhet och barnets eller elevens fortsatta utveckling och lärande, känns det bra att berätta för kollegor om SITS och beskriva vad ett medlemskap i SITS kan ge. SITS kongress är den bästa fortbildningen (och oftast den enda) jag behöver under året. Över tid kompletterar kongresserna varandra.

Utöver SITS hemsida med tips om kurser, artiklar och erfarenhetsutbyte från hela landet och utlandet, kan SITS Facebookgrupp ge mycket tillbaka direkt – inom föreningen finns hög kompetens.

Jag brukar dela ut information om kongressen via internpost, i digitala länkar, eller på möten.

Vi behöver fler ambassadörer, anmäl ditt intresse redan nu och hjälp oss bli fler i SITS, ”från syd till nord!”

Julia Andersson, logoped
Julia Andersson. Foto: privat.

Vem är du? Var och med vad jobbar du?Jag är legitimerad logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik. Jag jobbar på en F-6 skola och driver eget företag som bisyssla där jag föreläser och handleder anhöriga och personal.

Hur och när kom du i kontakt med SITS första gången?
Via sociala medier, läsvärda artiklar som fångade mitt intresse.

Vad tycker du är bra med SITS?
SITS sprider information och kunskap om språk och kommunikation. Så viktigt! Dessutom att vi kan mötas från alla delar av landet, det ser ju tyvärr väldigt olika ut vilket stöd man kan få och hur olika insatser ser ut. Gemensamma forum är viktiga.

Hur ser du på ditt ambassadörsuppdrag?
Det är fortfarande nytt! Jag försöker dela artiklar och hela tiden lyfta vikten av språk och kommunikation i allt jag gör. Jag tänker att det blir ännu mer konkret som ambassadör.

Karin Uppugunduri, logoped
Karin Uppugunduri. Foto: privat.

Vem är du? Var och med vad jobbar du?Jag heter Karin Uppugunduri och jobbar sedan många år som logoped i Särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning på Tanneforsskolan i Linköping. Jag jobbar med eleverna för att stötta deras språk- läs- och skrivutveckling och jobbar i nära samarbete med SU-gruppernas pedagogiska personal.

Hur och när kom du i kontakt med SITS första gången?
Jag kom i kontakt med SITS när föreningen hette SFFL. Jag upptäckte först att deras tidskrift var mycket intressant att läsa och senare att det anordnades intressanta fortbildningar, ofta med relevant innehåll när man jobbar i skolans värld och med elever med blandad problematik. Eleverna har förutom språkstörning ofta även dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter samt olika typer av neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och problematik inom autismspektrat.

Vad tycker du är bra med SITS?
Jag tycker fortfarande att SITS är bra av samma anledningar som tidigare.  Alltid intressanta artiklar att läsa och fortbildningskonferenser med givande innehåll.

Hur ser du på ditt ambassadörsuppdrag?
Jag har inte varit ambassadör så länge men ska försöka sprida i mina nätverk information om läsvärda artiklar och när det är fortbildning på gång!

Kristina Camnert, specialpedagog
Kristina Camnert. Foto: privat.

Jag heter Kristina Camnert, är specialpedagog och anställd i Centrala barn- och elevhälsan i Norrtälje för att främst ta hand om ärenden gällande tal- och språk samt läs- och skrivutveckling. Det innebär att jag handleder pedagoger i att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elever med språklig sårbarhet och svårigheter i läs- och skriv-utvecklingen samt taluppfattning i matematik. Jag kan även hålla föreläsningar om dyslexi, språkstörning och selektiv mutism.

Första gången jag kom i kontakt med SITS var på en kongress för ca sex år sedan. Efter det har jag deltagit på ytterligare några kongresser, senast vid jubileet.

Jag tycker att SITS fyller en viktig funktion i uppdraget att sprida kunskap om tal-, språk och kommunikation. Kongresserna är ett fint forum för olika yrkeskategorier att mötas och få fortbildning. Genom olika teman och ett varierat utbud av föreläsare har många områden belysts. Även forskningen kring överlappande diagnoser har fått ett utrymme vilket har breddat området, särskilt kring språkstörning.

På webbplatsen publiceras nya artiklar kring aktuell forskning, presentationer och recensioner. Jag uppskattar verkligen att det finns möjlighet att prenumerera på den tjänsten.

Som ambassadör för SITS kan jag vara en förlängd arm ut i verksamheten och dela med mig av de kunskaper jag har förvärvat samt visa vägen till föreningen.

Susanne Westermark, tal- och specialpedagog
Susanne Westermark. Foto: privat.

Vem är du? Var och med vad jobbar du?
Jag heter Susanne Westermark, är tal- och specialpedagog och arbetar på Central förvaltning i Värmdö kommun. Under förra året startade vi en integrerad språkförskoleavdelning och utökade kommunens gemensamma undervisningsgrupper inom tal, språk och kommunikation så att vi nu har ett ”språkspår”. I mitt arbete ingår bland annat att ansvara för antagningsprocess och uppföljning i dessa verksamheter.

Jag deltar i flera nätverk. Nacka/Värmdö har ett nätverk där specialpedagoger och logopeder möts i ett kollegialt lärande och samtal kring tal, språk och kommunikation. I Värmdö finns ett specialpedagogiskt nätverk.

Hur och när kom du i kontakt med SITS första gången?
Min första kontakt med SITS var när föreningen hette SFFL. Jag har under åren deltagit på flera temakongresser och läst tidskriften med stort intresse.

Vad tycker du är bra med SITS?
Nu uppskattar jag att information publiceras på föreningens webbplats och i Facebookgrupp. Jag läser gärna artiklar kring aktuell forskning, utbud av kurser och konferenser samt erfarenheter från hela landet och utlandet. Ett exempel är den forskning som publicerats kring överlappande funktionsnedsättningar. Då elever med språkstörning ofta har andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser vi ett behov av att utveckla ett gemensamt synsätt kring bland annat organisation, rutiner, underlag vid beslut, upprättande av kriterier och arbetssätt för kommunens gemensamma undervisningsgrupper.

Hur ser du på ditt ambassadörsuppdrag?
Jag tycker att SITS fyller en viktig funktion genom att sprida information och kunskap om tal, språk och kommunikation. Som ambassadör för SITS vill jag sprida denna information och kunskap vidare till mina verksamheter och nätverk.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial