Tal- och Språkpriset

Grattis till 2019 års pristagare
Iréne Johansson!

 

           

Motiveringen lyder:

Svensk Intresseförening för Tal och Språk, har nöjet att tilldela professor Iréne Johansson årets Tal- och språkpris.

Med grund i såväl specialpedagogik som fonetik har hon under sitt yrkesliv fokuserat på, belyst betydelsen av och tagit fram metoder och pedagogiska tillvägagångssätt för att språket ska kunna spela sin viktiga roll för alla barns möjlighet till ett gott liv, oavsett funktionsförmåga. Genom detta arbete har hon givit fler människor mer jämlika förutsättningar i vårt samhälle.

Iréne Johansson har visat prov på stor kreativitet, entusiasm och önskan om att sprida goda modeller genom att hela sitt yrkesliv fortsätta utveckla sitt arbete, hålla föreläsningar och utbildningar och producera pedagogiska material och böcker som har kunnat komma många som arbetar med barn med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter till del.

Tack Iréne, för ett fantastiskt arbete i språkets tjänst!

Sofia Norrman, ordförande i SITS

***

Nominera mottagare av Tal- och Språkpriset!

Vid SITS kongress delar vi varje år ut ett Tal- och Språkpris. Vi tror att du känner till någon som redan gör mycket för att hjälpa barn och ungdomar att berika sitt språk på olika sätt. Kanske sker det på ett konventionellt sätt, med stort engagemang. Kanske görs det genom samtal, böcker, upplevelser, diskussioner, lekar, resor, bilder, fotografier eller något helt annat. Leta nu igenom ditt förråd av goda exempel, och låt oss få veta vem du tycker ska ha Tal- och Språkpriset nästa gång! Nominera din kandidat genom att fylla i kontaktformuläret nedan:

   

  Några tidigare Tal- och Språkpristagare

  2018: Ida Rosqvist

  2017: Jenny Edvardsson

  2016: Eva-Kristina Salameh

  2015: Louise Bjar

  2014: Barbro Westlund – för att hon har skapat insikter om och belyst läsförståelsens betydelse för språklig utveckling och som källa till kunskap. Hon har spridit detta viktiga budskap till personal i förskola och i skola genom föreläsningar, böcker och pedagogiska material. Språket är varje barns möjlighet till personlig utveckling och Barbro Westlunds insatser ger bättre förutsättningar att nå just ett gott språk och en god grund i livet.

  2013: Johanna Kristensson och Pia Borg – för deras sätt att sprida information om språkstörning via sociala medier. Johannas blogg heter : Logopeden i skolan, Pias Facebook-grupp heter: Språkstörning – tala, lyssna, förstå

  2012: Käte Alrutz – för sitt innovativa och kreativa sätt att kombinera logopedi och teknik, alltid med patienten i fokus

  2011: Ulla Sundberg – för hennes forskning och undervisning om språkets begynnelse och utveckling hos barn, för hennes forskning och undervisning om avvikelser i barns tal och språk samt för hennes stora engagemang i specialutbildningen för lärare om talpedagogik.

  2010: Lena Mattsson – för hennes hängivna arbete med barn i språkförskolan. För hennes förmåga att entusiasmera omgivningen och generösa sätt att sprida kunskap till föräldrar och personal. Sist men inte minst för hennes förmåga att skriva så att kollegor och studenter, men även tjänstemän och beslutsfattare, i hela landet kan få ta del av hennes erfarenheter.

  Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial