Historik och syfte

Svensk förening för foniatri och logopedi, SFFL, grundades 1959. I samband med 2014 års kongress bytte föreningen namn till Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS. Föreningen arbetar för att sprida kunskap inom områdena tal, språk, kommunikation och röst, i huvudsak med inriktning mot barn och ungdomar. SITS arbetar också med att inom sitt verksamhetsfält stödja och befrämja en vetenskaplig och sund organisatorisk utveckling och att tjäna som språkrör för de olika yrkeskategorierna.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial