Annonsering

Välkommen att annonsera på sits.nu!
SITS är en intresseförening som framförallt engagerar talpedagoger,
specialpedagoger, speciallärare och logopeder. Föreningen arbetar för att sprida kunskap inom områdena tal, språk,
kommunikation och röst.

Tidigare gav föreningen ut tidskriften Tal & Språk, som utkom med 4 nummer per år och som innehöll artiklar och material med anknytning till våra intresseområden.

Nu har vi övergått till att istället publicera artiklarna digitalt här på vår webbplats. En ny artikel kommer att publiceras var fjortonde dag. Artiklarna delas bland annat i vår Facebook-grupp och andra sociala medier och vi når på så vis ut många fler än bara våra medlemmar.

Priset för att annonsera, med exempelvis logo och länk till ditt företag, i högerspalten på vår webbplats, är 500 kr per månad alternativt 5000 kr för ett helt år.

Företag som deltar som utställare vid vår kongress och bokar annons i samband med anmälan annonserar till rabatterat pris, 420 kr per månad, alternativt 4000 kr per år.

Vi vill ha din annons i JPG, GIF eller PNG-format, storlek 250×250 bildpunkter.

Kontakta Camilla Svedelius för mer information och annonsbokning!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial