Om oss

SITS är en intresseförening som engagerar lärare, talpedagoger, specialpedagoger med särskilt intresse för tal och språk, speciallärare med specialisering språk-, läs- och skrivutveckling/språkstörning samt logopeder. Föreningen har idag flera hundra medlemmar.

Föreningen arbetar för att  sprida kunskap inom områdena tal, språk, kommunikation och röst, i huvudsak med  inriktning mot barn och ungdomar.

Det för medlemmarna mest tydliga i föreningens verksamhet är de
mycket välbesökta temakongresser, som hålls varje höst i
Stockholm. Gemensamt för kongressernas teman är att de belyser språkets betydelse för lärande och utveckling, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Ungefär var fjortonde dag publiceras en ny artikel, krönika eller ledare här på SITS webbplats. Innehållet i artiklarna är bland annat sammanfattningar av de föreläsningar som hållits på kongressdagarna, men också aktuellt material och bidrag från föreningens medlemmar. Här på webbplatsen finns också tidigare nummer av papperstidningen Tal & Språk tillgängliga.

Ladda ner ett informationsblad om SITS (A5-format)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial