Medlem

Vill du bli medlem i SITS?

För att bli medlem, betalas medlemsavgiften, 350 kr, till plusgiro 606380-4. Ange namn, adress och yrke samt “SITS-medlem” vid inbetalning, vi vill också gärna ha din epost-adress. Om du redan är medlem är det bra om du anger medlemsnummer. Medlemskapet är personligt (arbetsgivare ersätter medlem i efterhand) och kan inte vara ställt till kommuner eller institutioner.

Som medlem har du rabatterat pris på kongressavgiften. Se aktuell information om årets kongress här.

SITS är som förening ansluten till IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics). Som medlem i SITS får du därför också tillgång till Folia Phoniatrica et Logopaedica, IALP:s tidskrift, som nu finns på nätet. Du når tidskriften via IALP:s webbplats. Inloggningsuppgifter får du genom att skicka epost till sits@mitttkompetens.se. Tidskriften innehåller vetenskapliga artiklar från hela det logopediska området.

Vill du bli medlem eller har du frågor rörande ditt medlemskap, kontakta oss via e-post: sits@mittkompetens.se

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen. Läs mer om vad det innebär för dig som medlem här.

Är du student?

Du som studerar, minst på halvfart, på logopedutbildning, specialpedagogutbildning med påbyggnad tal, språk kommunikation eller andra motsvarande utbildningar är välkommen som studerandemedlem.

Årsavgiften är då 150 kr. Du får också rabatt på kongressen. Ange ”studerandemedlem” vid inbetalning till pg 606380-4. Var beredd att vid förfrågan visa intyg att du studerar och i vilken omfattning.

Är du pensionär?

För dig som är pensionär, men önskar behålla kontakten med ditt arbetsområde  finns möjligheten att kvarstå som medlem i föreningen till det reducerade priset 150 kr.

Ange födelseår och ”pensionärsmedlem” vid inbetalning till pg 606380-4. Om du är under 65 år, var beredd att vid förfrågan visa intyg att du är pensionär.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial