Medlem

Vill du bli medlem i SITS?

Medlemsavgiften i SITS är 350 kr per kalenderår, eller 150 kr per kalenderår för dig som studerar på minst halvtid eller är pensionär. Förutom tillgång till samtliga artiklar och webbinarier på vår webbplats får du rabatt på vår årliga kongress. Läs mer nedan.

Nu kan du enkelt betala din medlemsavgift via Swish!

Använd QR-koden nedan eller ange Swish-nummer 1231235134.

Belopp 350 kr är förvalt om du använder QR-koden, men går att ändra.

Meddelande
Ange namn och e-postadress i meddelandefältet. Vi kontaktar dig via e-post för ytterligare medlemsuppgifter när vi fått din Swish-betalning.

Du kan även betala medlemsavgiften till plusgiro 606380-4. Ange namn, e-postadress, gärna yrke samt ”SITS-medlem” vid inbetalning. Medlemskapet gäller innevarande kalenderår, är personligt och kan inte vara ställt till kommuner eller institutioner. Om arbetsgivaren ska betala medlemsavgiften får du begära ersättning för eget utlägg, alternativt kan vi skicka faktura till arbetsgivaren. Kontakta oss i så fall med uppgifter om fakturaadress och kostnadsställe/referensnummer.

Medlemsförmåner

  • Som medlem har du rabatterat pris på SITS kongress du får delta gratis i SITS webbinarier.
  • Från och med den 1 juli 2021 är de flesta artiklar som publiceras på vår webbplats öppna i sin helhet exklusivt för dig som är medlem i föreningen. Den som inte är medlem kan endast att kunna läsa ett abstract. Du som är medlem får ett lösenord per e-post, och kan därmed läsa samtliga publicerade artiklar i sin helhet. Artiklar publicerade före 1 juli 2021 kommer fortsatt att vara öppna för alla.
  • SITS är som förening ansluten till IALP (International Association of Communication Sciences and Disorders). Som medlem i SITS får du därför också tillgång till Folia Phoniatrica et Logopaedica, IALP:s tidskrift. Du når tidskriften via IALP:s webbplats. Inloggningsuppgifter får du i medlemsbrevet när du betalat din medlemsavgift eller genom att skicka e-post till medlem@sits.nu. Tidskriften innehåller vetenskapliga artiklar från hela det logopediska området.

Om du har frågor rörande medlemskap eller till exempel vill anmäla ändrad mejladress, kontakta oss via e-post: medlem@sits.nu

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen. Läs mer om vad det innebär för dig som medlem här.

Är du student?

Du som studerar, minst på halvfart (50%), på logopedutbildning, specialpedagogutbildning med påbyggnad tal, språk kommunikation eller andra motsvarande utbildningar är välkommen som studerandemedlem.

Årsavgiften är då 150 kr. Ange ”studerandemedlem” vid inbetalning till pg 606380-4. Var beredd att vid förfrågan visa intyg att du studerar och i vilken omfattning.

Är du pensionär?

För dig som är pensionär, men önskar behålla kontakten med ditt arbetsområde  finns möjligheten att kvarstå som medlem i föreningen till det reducerade priset 150 kr.

Ange födelseår och ”pensionärsmedlem” vid inbetalning till pg 606380-4. Om du är under 65 år, var beredd att vid förfrågan visa intyg att du är pensionär.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial