Dataskyddsförordningen

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR – General Data Protection regulation (dataskyddsförordningen), regler för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Utifrån det vill vi upplysa dig som medlem om följande:

I vårt medlemsregister finns följande uppgifter om dig; namn, yrke och adress, samt epost-adress (om du uppgivit det). Detta har vi för att kunna göra medlemsutskick. Du kan när som helst begära ut din egen information för att kunna ändra den. Informationen i registret sparas så länge du är medlem samt två år efter avslutat medlemskap. Vi sparar uppgifterna för att nå icke medlemmar med inbjudningar och annan information de första två åren efter medlemskap.

Läs mer om de grundläggande principerna som anges i dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial