Tal- och språkpriset 2017

Grattis till 2017 års pristagare
Jenny Edvardsson!

Prisvinnare 2017_1 Prisvinnare 2017_2

Tal- och Språkpriset 2017, som delades ut på årets kongress, gick till gymnasielärare Jenny Edvardsson. Hon belönas för sina utomordentliga insatser att främja elevers läs, skriv- och språkutveckling.

Jennys fokus är att varje elev ska bli sedd och inkluderad, att satsa på läsningen, och att använda digital teknik. Det är starka grundbultar i dagens skola och är viktiga förutsättningar för att kunna tillägna sig kunskap.

Jenny har en förmåga att möta eleverna där de är. Hon reflekterar ständigt över sitt arbete och genom sin blogg, föreläsningar och flera utgivna böcker får vi ta del av hennes erfarenheter och kloka insikter. Vi hoppas att Tal-och Språkpriset ska vara en sporre i det fortsatta arbetet samt bidra till flera att få upp ögonen för Jennys beundransvärda insatser!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial