Bli SITS-ambassadör!

Som medlem i föreningen får du rabatt på våra kongresser och utan medlemmar har vi ingen möjlighet att genomföra bra kongresser till rimligt pris.

Som ideell förening har vi endast små medel att röra oss med när det gäller marknadsföring. Vi i styrelsen representerar också enbart en liten del av Sveriges olika kommuner och söker nu dig som skulle vilja hjälpa till att sprida information om vår årliga kongress och om att föreningen finns!

Vad kan du som SITS-ambassadör hjälpa oss med?

Några förslag på aktiviteter:

  • Berätta om SITS och kongressen för kollegor på din arbetsplats!
  • Är du med i någon form av nätverk inom tal och språk? Maila ut information om föreningen!
  • Dela länken till kongressen på Facebook!
  • Vi kan också skicka dig kongressprogram som du kan dela ut på din arbetsplats/i din kommun!

Så här skriver en av våra SITS-ambassadörer:

“Jag heter Kristina Öman och arbetar som tal- och specialpedagog inom förskola och skola. Då jag för ett par år sedan såg att man kunde bli ambassadör för SITS, blev jag intresserad och anmälde mig, vilket jag inte har ångrat. När jag presenterar SITS i olika sammanhang hamnar jag i många intressanta och givande samtal, som ofta ger ringar på vattnet. Jag upplever även situationer inom arbetet där jag har stor glädje av SITS: genom SITS får jag relevant information med utgångspunkt från nya rön och aktuell forskning.

I professionssamtal känner jag ofta behovet av fördjupad kunskap.  Då jag deltar i samtal kring språklig sårbarhet och barnets eller elevens fortsatta utveckling och lärande, känns det bra att berätta för kollegor om SITS och beskriva vad ett medlemskap i SITS kan ge. SITS kongress är den bästa fortbildningen (och oftast den enda) jag behöver under året. Över tid kompletterar kongresserna varandra.

Utöver SITS hemsida med tips om kurser, artiklar och erfarenhetsutbyte från hela landet och utlandet, kan SITS Facebookgrupp ge mycket tillbaka direkt – inom föreningen finns hög kompetens.

Jag brukar dela ut information om kongressen via internpost, i digitala länkar, eller på möten.

 Vi behöver fler ambassadörer, anmäl ditt intresse redan nu och hjälp oss bli fler i SITS, ”från syd till nord!” 

Kristina Öman”

Anmäl dig gärna som ambassadör nedan, så att vi kan nå dig med information vi vill ha hjälp att sprida.

Tack för ditt engagemang!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial