Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi 

 

 

Flera språk – flera språkliga aspekter

KONGRESSPROGRAM 

 

Fredag 2008-10-10

08.00-09.00         Registrering

09.00-09.15         Välkommen från styrelsen

09.15-10.45        Gillis Herlitz

                            Att möta det annorlunda- ska det vara så svårt?

10.45-11.15        Kaffe

11.15-12.45         Christina Hellman

                            Språkförståelse ur ett flerspråkligt perspektiv

12.45-13.00         Utställarna presenterar sig                         

13.00-14.15         Lunch

14.15-15.15         Eva-Kristina Salameh

                            Bedömning och intervention. 
                            För flerspråkiga barn med språkstörning.

15.15                  Utdelning av Tal & Språkpriset

15.30-16.00         Kaffe

16.00-17.00         Eva-Kristina Salameh,

                            fortsättning

17.00-18.30         Årsmöte

 

 

Lördag 2008-10-11

09.00-10.30         Myrto Branteker och Sara Edén

                             I praktiken. Att arbeta med flerspråkiga barn med språkstörning

10.30-11.15         Kaffe      

11.15-12.15        Lena Sjökvist

                        – När språket skymmer tanken. Hur bedömer vi en text skriven av en                            andraspråkselev?

12.15-13.45         Lunch

13.30                   Dragning av vinnare i utställartävlingen

13.45-14.45         Susanne Benckert

                            Grunden för god språkutveckling. Om föräldrasamarbete och                            språkutvecklande arbete på förskolor med flerspråkiga barn.

14.45-15.30                  Jonas Hassen Khemiri

1000 sorters svenska. Om språk, makt och identitet. Vem äger språket?