Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

SFFL-kongress 2001

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

 

PROGRAM FÖR
KONGRESSDAGARNA 2001

 

Tema: Språkstörning - aktuell forskning

 

Tid: 5-6 oktober 2001

Plats: Scandic Hotel Slussen, Stockholm

 

Fredag 2001-10-05

 
08.00-09.00    Registrering
09.00-09.15 Styrelsen hälsar välkommen
09.15-10.45 Forskningsöversikt samt pragmatisk språkstörning hos barn
Professor, leg. logoped  Ulrika Nettelbladtinledningstalare!
10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.00 Grammatisk språkstörning hos svenska barn
Dr. med. vetenskap  Kristina Hansson
12.00- Utställarna presenterar sig
 -14.00 Lunch
14.00-15.30 Mismatch negativity (MMN): An objective measure of central auditory processing deficits.
Fritt översatt: Mismatch-negativitet (MMN): Ett objektivt mått på brister i hjärnans centrala hörselmekanismer.
Professor  Risto Näätänen
15.30-16.00 Kaffe
16.00-16.45 Högerhemisfärdysfunktion och språkstörning hos barn
Leg. logoped  Eva Lundälv
17.00-18.30 Årsmöte
 

Lördag

2001-10-06

 
09.00-10.00 Småbørn med tale- og sprogvanskligheder
Forskningsadjunkt  Marianne Sommer
10.00-10.45 Relation mellan gester och ordfinnande hos språkstörda barn
Leg. logoped, doktorand  Ann-Christin Månsson
10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.00 Att ingå i ett sammanhang
Leg. logoped  Magnus Magnusson
12.00-12.45 Att använda ett metakognitivt arbetssätt i skolan
Leg. logoped  Barbro Bruce
12.45-14.15 Lunch
14.15-15.45 Från tal till både tal och skrift: om barns och ungdomars språkutveckling
Professor  Sven Strömqvist
15.45-16.15 Utdelning av Tal & Språkpriset
Därefter avslutning