Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

SFFL-kongress 2003

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

 

PROGRAM FÖR
KONGRESSDAGARNA 2003

 

Tema: Rösten

 

Tid:10 - 11 oktober 2003

 

FREDAG 2003-10-10

Tema Rösten. 

08.00-09.00    Registrering
09.00-09.15 Välkommen från styrelsen
09.15-10.45 Med.Dr,Anita McAllister
Forskning kring barnröster i perspektiv av historia och framtid
10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.15  Professor i musikakustik Johan Sundberg
Rösten från ax till limpa
12.15-12.45 Utställarna presenterar sig
12.45-14.15 Lunch
14.15-15.15   Johan Sundberg fortsätter
Klangliga barnsligheter
15.15-15.45 Kaffe
15.45-16.45 Med Dr,leg.logoped Maria Södersten
Rösten på arbetet och i bullriga miljöer
17.00-18.30 Årsmöte
 

LÖRDAG

2003-10-11

09.00-10.30 Docent i foniatri Per-Åke Lindestad
Röstfysiologi med terapeutisk vinkling – vad påverkar vad?
10.30-11.00 Kaffe
11.15-12.15 Med Dr, Foniater Roland Rydell
Att operera barn med röstproblem - metoder och resultat
12.00-13.30 Lunch (med presentation av nytt testmaterial Pedagogisk Design, Britt Hellqvist
13.45-14.45 Leg. logoped Jenny Molinder
Behandling av hesa barn
14.45-15.30 Skådespelare Stina Ekblad
Den konstnärliga rösten
15.30-16.00 Utdelning av Tal & Språkpriset
Avslutning