Svensk Förening för Foniatri och Logopedi, SFFL

SFFL årsmöten

Senaste årsmötet avhölls den 10 oktober 2008, Stockholm.
Nästa årsmöte hålls vid SFFL:s kongressdagar 11 oktober 2009, Stockholm.

  • Länk till årsmötesprotokollet 13 oktober 2006

  • Länk till årsmötesprotokollet 12 oktober 2007
  • Länk till årsmötesprotokollet 10 oktober 2008
  • Länk till årsmotesprotokollet 10 oktober 2009