Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS


ELEVEN I FOKUS-2010 års kongress

Kartläggning och åtgärder vid språkstörning

PROGRAM FREDAGEN DEN 8 OKTOBER 2010
08.00-09.00 Registrering
09.00-09.15 Välkommen från styrelsen
09.15-10.15 Kommunikation och kognition hos barn med språkstörning och hos
barn med olika grad av hörselskada Birgitta Sahlén
10.15-11.00 Kaffe
11.00-12.00 ICF/ICF-CY som ett gemensamt språk för arbete kring samspel,
kommunikation och språk - fördelar och nackdelar Mats Granlund
12.00-12.30 Utställarna presenterar sig
12.30-13.45 Lunch och utställning
13.45-14.45 Bedömning och betygssättning av elever med funktions-nedsättningar
Peter Fagerlund
14.45-15.30 Kaffe och utställning
15.30-16.30 Livet med Kalle Om familjens vardag och om hur det är att ha ett barn med autism.
Fredrik Hjelm, pappa till Kalle
16.30-17.00 Tal- och språkpriset

PROGRAM LÖRDAGEN DEN 9 OKTOBER 2010

08.30-09.15 Årsmöte – alla medlemmar välkomna!
09.30-10.30 Konsekvenser i skolan av förvärvad hjärnskada
Barbara Zetterqvist
10.30-11.00 Kaffe
11.00-12.00 Summativa eller formativa utvärderingsformer
Två sätt att utvärdera elevers kunskap Louise Bjar
12.00-13.15 Lunch
13.15-14.15 Språktråden- Om att spinna tvärprofessionella nät kring barn/elever med språkstörning
Pedagoger och logopeder från Kungsbacka kommun
14.15-14.30 Sträckpaus
14.30 Språket är ett mirakel
Björn Ranelid
-15.30 Avslutning