Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi 

 

 

Samtal i samspel

KONGRESSPROGRAM 

 

Fredag 2007-10-12

08.00-09.00         Registrering

09.00-09.15         Välkommen från styrelsen

09.15-10.45        Ylva Segnestam, logoped, Sigtuna

                            Rytmiska, dynamiska, melodiska egenskaper i talet

10.45-11.15        Kaffe

11.15-12.45         Johan Hofvendahl, lektor, Stockholm

                            Att tala om problem och att få göra sig hörd

12.45-13.00         Utställarna presenterar sig                         

13.00-14.15         Lunch

14.15-15.15         Petri Partanen, psykolog, Östersund

                            Medierat lärande i utvecklingszonen

15.15                  Utdelning av Tal & Språkpriset

15.30-16.00         Kaffe

16.00-17.00         Petri Partanen

                            fortsättning

17.00-18.30         Årsmöte

 

 

Lördag 2007-10-13

09.00-10.30         Margareta Normell, psykoterapeut, Stockholm

                             Pedagogens inre rum

10.30-11.15         Kaffe      

11.15-12.15        Lilian Berggren, psykolog, Örebro

                        ICDP – vägledande samspel – effekter på skolans arbetsmiljö och lärande

12.15-13.45         Lunch

13.30                   Dragning av vinnare i utställartävlingen

13.45-14.45         Mia Thorell, lektor, Norrköping

                            Språka i leken, leka med språket. Om barn, lek och språkutveckling

14.45-15.30                  Stina Dabrowski Lundberg, journalist, Stockholm

Samtal