Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

SFFL-kongress 2002

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

 

PROGRAM FÖR
KONGRESSDAGARNA 2002

 

Tema: Stamning och språkstörningar.

 

Tid:18-19 oktober 2002

Plats: Scandic Hotel Slussen, Stockholm

 

FREDAG 2002-10-18

Tema stamning. 

08.00-09.00    Registrering
09.00-09.15 Välkommen från styrelsen
09.15-10.45 Leg. logoped Elisabeth Lindström
Vad vet vi om stamning?
10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.15 Leg. psykolog Anders Lundberg
En grön djävul på vänster axel
12.15-12.45 Utställarna presenterar sig
12.45-14.15 Lunch
14.15-15.15 Talpedagog Mari-Anne Hampus-Risberg
Stamningsarbete i skolan
15.15-15.45 Kaffe
15.45-16.45 Doktorand Per Alm
Stamning: om kemi, känslor och basala ganglier
17.00-18.30 Årsmöte
 

LÖRDAG

2002-10-19

Tema språkstörningar.

09.00-10.30 Leg. logoped, doktorand Barbro Bruce
Tidig screening av små barns språk och kommunikation
10.30-11.00 Kaffe
11.00-12.00 Leg. läkare, neurofysiolog & barnneurolog Marianne Ors
Undersökningar av barn med avvikande språkutveckling: Neurofysiologiska metoder i praktik och forskning
12.00-13.30 Lunch (med presentation av Provia - ett testverktyg för Lexia 12.00-12.30 eller 13.00-13.30) Martti Mårtens och Olle Gunnilstam
13.30-14.30 Marianne Ors
fortsättning från f.m.
14.30-16.00 Dr med. vet., leg. logoped Anita McAllister
Dyspraxi hos barn: diagnostik och behandling
16.00-16.15 Utdelning av Tal & Språkpriset
Avslutning