Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

SFFL-kongress 2005

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

 

KONGRESSPROGRAM 2005

Tema: Språk och språkstörning 0-8 år.

Fredag   2005-10-14

08.00-09.00   Registrering
09.00-09.15 Välkommen från styrelsen
09.15-10.45 Barbro Bruce, leg. logoped, doktorand, Lunds universitet
Att tillsammans följa och stödja barns språkutveckling - om mötet mellan föräldrar, förskola och barnhälsovård
10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.15 Christina Samuelsson, MD, leg. logoped, Linköpings universitet
Prosodi hos svenska barn med språkstörning
12.15-12.45 Utställarna presenterar sig
12.45-14.00 Lunch
14.00-15.00 Margaret Klepstad Færevaag, cand.ed., logoped, Høgskolen i Bergen, Norge
TRAS - et pedagogiske verktøy for tidlig intervensjon og redskap for kompetanseheving
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.45 Suzanne Steffenburg, MD, överläkare, Barnneuropsykiatriska klinken, Göteborg
Selektiv mutism och autismspektrumstörningar
17.00-18.30 Årsmöte
 

Lördag

2005-10-15

09.00-10.30 Karl-åke Kronqvist, universitetsadjunkt, Malmö högskola
Matematikens språk och inre bilder
10.30-11.15 Kaffe
11.15-12.15 Bente Hagtvet, professor, Oslo universitet, Norge
Språkstimulering i tale og skrift i førskolealderen
12.15-13.45 Lunch
13.30 dragning av vinnare i utställartävlingen
13.45-14.45 Bente Hagtvet, fortsättning
Dynamisk kartlegging og dialogiske arbeidsmåter i pedagogisk arbeid
14.45-15.30 Margareta Strömstedt, författare
När jag var liten tänkte jag väl bättre?
15.30-16.00 Utdelning av Tal & Språkpriset
Avslutning

 

Kongressen hölls på hotell Clarion, Stockholm 14-15 oktober 2005.