Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

SFFL-kongress 2004

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

 

KONGRESSPROGRAM 2004

Tema: Språkutvecklande läromiljöer i förskola och skola.

Fredag  2004-10-08

08.00-09.00   Registrering
09.00-09.15 Välkommen från styrelsen
09.15-10.45 FD, docent Moira von Wright, Örebro universitet
Det pedagogiska mötets betydelse för barns utveckling
10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.15 FD, docent Anders Arnqvist, Karlstad universitet
Läs- och skrivstimulans i förskola och förskoleklass
12.15-12.45 Utställarna presenterar sig
12.45-14.15 Lunch
14.15-15.15 Doktorand, lågstadielärare Karin Jönsson, Malmö högskola
Barn lär sig läsa och skriva genom att läsa och skriva
15.15-15.45 Kaffe
15.45-16.45 FM, specialpedagog Susanne Loheman, SIT, Hällsboskolan
Rundan, processen och portföljen
17.00-18.30 Årsmöte
 

Lördag

2004-10-09

09.00-10.30 FD, konsult/utbildare Veli Tuomela
Att få en syl i vädret! - språkutvecklande arbetssätt i förskolan
10.30-11.15 Kaffe
11.15-12.15 Undervisningsråd Ulla Wiklund, Myndigheten för skolutveckling
Den lydiga kreativiteten - om barn, estetik och lärande
12.15-13.45 Lunch (Presentation av det nya grammatiktestet för barn, Gramba, Pedagogisk Design, FD, leg. log. Kristina Hansson 12.15-12.45 alternativt 13.00-13.30)
13.30 dragning av vinnare i utställartävlingen
13.45-14.45 Universitetsadjunkt, mediepedagog Per Dahlbeck, Malmö högskola
De estetiska uttrycksformernas möjliga roll i en demokratisk, meningsskapande skola
14.45-15.30 Professor, FK, författare Theodor Kallifatides
Den längsta resan - att lära sig ett nytt språk
15.30-16.00 Utdelning av Tal & Språkpriset
Avslutning

 

Kongressen hölls på hotell Clarion, Stockholm 8-9 oktober 2004.