Svensk Intresseförening för Tal & Språk, SITS

SFFL-kongress 2006

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

 

KONGRESSPROGRAM 2006

Tema: Möten med skriftspråket.

Fredag   2006-10-13

08.00-09.00   Registrering
09.00-09.15 Välkommen från styrelsen
09.15-10.45 Caroline Liberg professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala
Barns möten med skriftspråket i förskole- och skolålder
10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.15 Kristina Danielsson lektor i nordiska språk, Stockholm
Bland gasare och bromsare i nybörjarläsningen
12.15-12.45 Utställarna presenterar sig
12.45-14.00 Lunch
14.00-15.00 Tina Magnusson med.lic. och doktorand, Stockholm
Att skriva trots hinder - alternativa vägar till skriftligt uttryck
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.30 Elisabeth Berg adjunkt i läs- och lärprocesser, Uppsala
Kan ett spöke lära barn läsa och skriva?
17.00-18.30 Årsmöte
 

Lördag

2006-10-14

09.00-10.30 Kristin Hallberg fil.lic. i litteraturvetenskap, Stockholm
Ljudens magi skapar också textens berättelse. Om läsupplevelse ur ett språk- och språkutvecklingsperspektiv
10.30-11.15 Kaffe
11.15-12.15 Birgitta Garme lektor i svenska, Uppsala
Ordets makt - att se barns språkliga förmåga
12.15-13.45 Lunch
13.30 dragning av vinnare i utställartävlingen
13.45-14.45 Birgitta Garme fortsättning
Den springande punkten - diagnostiska material för språkutveckling
14.45-15.30 Bengt af Klintberg författare och folklivsforskare, Stockholm
Barns rim och ramsor i bokform och i muntlig tradition
15.30-16.00 Utdelning av Tal & Språkpriset
Avslutning

 

Lokal: Clarion hotel Stockholm