Webbinarieserie våren 2022

Medlemmar i Svensk Intresseförening för Tal och Språk hälsas välkomna till vårens kostnadsfria webbinarieserie:

tema FÖRSKOLA – Språkutveckling, språkutvecklande pedagogik & språklig sårbarhet

Under våren kommer moderator Barbro Bruce leda samtal mellan pedagoger från språkavdelningar på förskolor i Malmö och olika forskare och författare. Webbinarierna sker via Zoom.

Nedan ser du ett kalendarium för webbinarierna. Detaljerad information om medverkande vid respektive webbinarium kommer att presenteras här på webbplatsen efter hand. Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Anmäl dig till via formuläret längst ner på sidan. Maximalt antal deltagare är 100 per tillfälle. Zoom-länk skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan respektive webbinarium. Om du inte redan är medlem, se vår medlemssida för information om medlemskap.

Om du inte fått någon länk, kolla gärna i skräpposten. Hör annars av dig till oss via webmaster@sits.nu. Om du anmäler dig alltför nära inpå webbinariet kan vi inte garantera att du kommer med.

Referat från webbinarierna kommer att publiceras här på webbplatsen under våren.


1. Språkutveckling genom digitalisering i förskolans undervisning

Innehåll: hur förskolans pedagoger kan använda digital teknik tillsammans med barnen med sikte på delaktighet, samspel, språk, literacy och kunskapsutveckling

När: torsdag 20 januari 2022, kl. 15-16

I panelen: Farzaneh Moinian, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet, Helena Billgren och Magdalena Al-Fattal, specialpedagoger, förskolans språkavdelningar, Malmö stad och Barbro Bruce, leg. logoped, docent i utbildningsvetenskap/specialpedagogik (moderator).

Läs ett referat från webbinariet.


2. Lekresponsiv undervisning – lekgrupper i förskolan

Innehåll: hur förskolans pedagoger medvetet jobbar med lek och lekgrupper med fokus på språkutveckling, språkutvecklande pedagogik och språklig sårbarhet.

När: torsdag 24 februari 2022, kl. 15-16

Medverkande forskare/författare: Agneta Jonsson och Susanne Thulin, båda bitr. professorer och docenter vid Högskolan Kristianstad, Agneta i barn- och ungdomsvetenskap och Susanne i pedagogik.
Medverkande från förskolor med språkpedagogisk profil i Malmö Stad: specialpedagogerna Åse Ingemansson och Monica Polverarari, förskollärarna Susanne Derborn och Hanna Abass Ahmed samt förste förskollärare Helen Stenemalm.

Läs ett referat från webbinariet.


3. Många olika språk – transspråkande som pedagogisk möjlighet

Innehåll: hur förskolans pedagoger drar nytta av alla barns alla språk med fokus på kommunikation, språkutveckling och språklig sårbarhet och hur de kan göra förskolans undervisning tillgänglig på alla barns alla språk och stimulera alla barn oavsett språkliga förutsättningar att bli språkligt aktiva och delaktiga.

Medverkande forskare/författare: Malin Nilsen, lektor i pedagogik, Göteborgs universitet.
Dessutom medverkar pedagoger från förskolor med språkpedagogisk profil i Malmö stad.

När: torsdag 24 mars 2022, kl. 15-16

s ett referat från webbinariet.


4. Språklig sårbarhet bidrar till en språkligt tillgänglig undervisning

Innehåll: Hur språkliga utmaningar automatiskt blir pedagogiska utmaningar med följd att undervisningen språkanpassas och tillgängliggörs – vilket i sin tur ökar barnens möjligheter till språklig delaktighet och språkutveckling.

Medverkande forskare/författare: Anna-Karin Svensson, lektor i pedagogik vid Malmö universitet. Dessutom medverkar pedagoger från förskolor med språkpedagogisk profil i Malmö stad.

När: torsdag 28 april 2022, kl. 15-16

Referat publiceras under våren.


Webbinarieserien är avslutad. Läs referat genom att klicka på länken efter respektive webbinarium ovan.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial