Webbinarieserie våren 2022

Under våren 2022 ledde moderator Barbro Bruce leda samtal mellan pedagoger från språkavdelningar på förskolor i Malmö och olika forskare och författare:

tema FÖRSKOLA – Språkutveckling, språkutvecklande pedagogik & språklig sårbarhet

1. Språkutveckling genom digitalisering i förskolans undervisning

Innehåll: hur förskolans pedagoger kan använda digital teknik tillsammans med barnen med sikte på delaktighet, samspel, språk, literacy och kunskapsutveckling

Läs ett referat från webbinariet.


2. Lekresponsiv undervisning – lekgrupper i förskolan

Innehåll: hur förskolans pedagoger medvetet jobbar med lek och lekgrupper med fokus på språkutveckling, språkutvecklande pedagogik och språklig sårbarhet.

Läs ett referat från webbinariet.


3. Många olika språk – transspråkande som pedagogisk möjlighet

Innehåll: hur förskolans pedagoger drar nytta av alla barns alla språk med fokus på kommunikation, språkutveckling och språklig sårbarhet och hur de kan göra förskolans undervisning tillgänglig på alla barns alla språk och stimulera alla barn oavsett språkliga förutsättningar att bli språkligt aktiva och delaktiga.

s ett referat från webbinariet.


4. Språklig sårbarhet bidrar till en språkligt tillgänglig undervisning

Innehåll: Hur språkliga utmaningar automatiskt blir pedagogiska utmaningar med följd att undervisningen språkanpassas och tillgängliggörs – vilket i sin tur ökar barnens möjligheter till språklig delaktighet och språkutveckling.

Läs ett referat från webbinariet.


Webbinarieserien är avslutad. Läs referat genom att klicka på länken efter respektive webbinarium ovan.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial