Välkommen till SITS styrelse Anna Grape!

Jag heter Anna Grape och är ny ledamot i SITS-styrelse vilket jag tycker är så roligt och inspirerande!

Intresset för tal, språk och kommunikation har följt mig genom livet och jag har sedan barnsben sjungit; i kör, i sweet adeline, i band och ibland ensam. Sång, piano- och orgelspelande ledde till en kantorsexamen och efter det ledde jag barn- och vuxenkörer och arbetade med andras röster. Jag utbildade mig till lärare och musiklärare och det blev nästa steg som sedan byggdes på med en talpedagog och specialpedagogexamen. Jag arbetade många år i en särskild undervisningsgrupp med elever med diagnos språkstörning, där jag hade den stora förmånen att arbeta tillsammans med oerhört kompetenta logopeder och pedagoger. Tiden i den särskilda undervisningsgruppen ökade mitt intresse för att utveckla språkstimulerande lärmiljöer och även ge individuella insatser till de elever jag arbetade med. Det i sin tur ledde vidare till att jag under två år arbetade som projektledare för ett kommunövergripande läs- och skrivutvecklingsprojekt tillsammans med forskare från Stockholms universitet.

Idag arbetar jag som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Stockholm. Här har jag hunnit arbeta i drygt sju år med specialpedagogisk rådgivning och nätbaserade utbildningar och webbinarier till pedagoger, hela arbetslag, specialpedagoger/speciallärare, rektorer och utbildningschefer. Det är ett väldigt spännande och lärorikt arbete och jag tänker ofta att det är fantastiskt att få möta så mycket kompetens som finns i våra förskolor och skolor i Sverige! De frågor jag framförallt arbetar med rör språkstörning, selektiv mutism, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och NPF. Men allt i förskolan och skolan hänger ihop så jag arbetar mycket med frågor som rör elevers delaktighet, skolans kompensatoriska uppdrag och betyg och bedömning i relation till funktionsnedsättningar. I mitt uppdrag har jag också ett förordnande i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

På min fritid tycker jag om att umgås med min familj och vänner. Har ett relativt nyvaknat intresse för trädgård och att odla och så älskar jag att ligga i en soffa i trädgården under varma sommarkvällar och läsa en bra bok. Jag är också engagerad i Friskis och Svettis som instruktör och i styrelsen för föreningen.

Jag känner mig hedrad över att ha blivit invald i SITS styrelse där det finns oerhört stor kompetens samlad och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete!

Anna Grape

Anna Grape (foto: privat)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial