Tillbaka till framtiden? En rapport från ett studiebesök på en skola i England

2018-04-16

Tring School i Hertfordshire, England, är en skola som har genomfört en digitalisering av sin undervisning med hjälp Chromebooks och G Suite i samarbete med Google. Med över
1 500 elever och 90 lärare var det en grannlaga uppgift att få med alla i förändringsarbetet.

Vi är en hel grupp från olika länder i Europa (mest från de nordiska länderna) som anländer till skolan i en dubbeldäckare en soldisig dag i januari. Vi är alla besökare på årets BETT-mässa. Varje år hålls en stor teknik- och pedagogikmässa i London som kallas BETT (British Educational Training and Technology Show). I min kommun, åker Centrala elevhälsoenhetens Skoldatatek och IT-avdelningen regelbundet över till London för att ta del av framtidens lärande.

I samband med att vi anmälde oss till BETT fick vi också en inbjudan från WizKids att göra ett studiebesök på en skola utanför London.

Vi är fulla av förväntningar inför vad vi ska möta. På utsidan ser Tring School ut som vilken skola som helst. Grundad 1842 men nybyggd 1956 ser den ut som åtskilliga av våra skolor i Sverige, ganska sliten och nedgången. Mottagandet har också en väldigt traditionell prägel med ett inledande tal av rektor. Alla elever har samma uniformer. Samtliga pojkar förefaller vara klippta efter samma mall. De är artiga och belevade, öppnar dörrar och svarar artigt på våra frågor.

Men det som skiljer Tring School från andra skolor är att för två år sedan påbörjades ett samarbete med Google för att göra Tring School till en Googledemonstationsskola. Målet var att alla elever skulle använda sig av Chromebooks och all undervisning och skolarbete skulle bedrivas med dator och datorkanon. Även hemarbete så som läxor och inlämningsuppgifter skulle göras digitalt.

I början fanns motstånd både i lärarkollegiet och bland föräldrarna. För föräldrarnas del innebar detta en extra kostnad förutom skolavgiften och kostnaden för skoluniformen. Varje elev måste nämligen köpa sin egen Chromebook. Har man inte råd får man låna en på skolan men då måste man lämna tillbaka den innan man går hem för dagen. IT-anpassningen innebar också att även föräldrarna måste utveckla sin digitala kompetens eftersom all kontakt mellan hem och skola skulle ske digitalt.

Bland lärarna fanns farhågor att de nu skulle bli tvungna att ändra sin undervisningsstil och alla var kanske inte så intresserade av det. Med många informationskvällar för föräldrarna och med en stark vilja hos skolledningen att genomföra förändringen lyckades man till slut att få med sig alla. Det finns fortfarande hinder men i det stora hela fungerar det i dag som det var tänkt.

En av fördelarna är att eleverna egentligen inte behöver något annat material än sin Chromebook. Allt finns i ”molnet” vilket också gör att man kan komma åt det var man än befinner sig. Man behöver inte bekymra sig över glömda böcker eller lappar. All information mellan hem och skola sker digitalt.

Andra fördelar enligt skolledningen:

  • Pojkarna är mer engagerade i skolarbetet.
  • Samarbetet mellan eleverna har ökat.
  • Betygen har förbättrats överlag.
  • Resurserna utnyttjas bättre, bland annat genom att man kan gå direkt in i det dokument som eleven arbetar med medan arbetet pågår. På så vis kan man få in eleven på rätt spår från början, vilket underlättar både för eleven och läraren. Från skolans sida hävdar man att detta ökar självförtroende hos eleven.
  • Lektionsplaneringen blir mer anpassad efter varje elevs behov. Man får snabbt syn på vad eleven behöver särskilt stöd med.
  • Så kallade ”flippade klassrum” underlättas eftersom alla har möjlighet att ta del av undervisningen digitalt.
  • Lärmiljöerna har blivit mer dynamiska.
  • Administrativa kostnader har minskat.
  • Användandet av Chromebooks stödjer den naturliga nyfikenheten och förbereder eleverna för deras framtida liv på ett bättre sätt än i traditionell undervisning.

Ämnen inom NO blir mer tillgängliga genom Google Classroom och G Suite. Lärarens uppgift blir att tillhandahålla kunskap och ge stöd till eleverna i deras arbete men mycket av det eleverna gör blir självständigt arbete där de gör nya erfarenheter och lär sig på vägen i stället för att lära sig färdiga fakta.

Vi fick besöka ett par lektioner och prata med både elever och lärare. Jag måste erkänna att jag hade stora förhoppningar om att tydliggörande pedagogik och språkutvecklande arbetssätt hade utvecklats i samma takt som tekniken. Trots den utökade tekniken användes inte mer alternativa verktyg så som bildstöd, vad jag kunde se. Det mesta presenterades som text på traditionellt sätt där läraren eller eleverna läste högt från läromedlen. Intalade läromedel pratade man inte om. En annan sak som vi blev förvånade över var att proven alltid genomfördes med papper och penna. Enligt skolan på grund av för stor risk att eleverna skulle kunna fuska annars.

Det fanns små grupper med elever i behov av särskilt stöd. I dessa klassrum fanns en klassresurs/lärarassistent som hade till uppgift att föra anteckningar vid lärarens genomgång. Dessa anteckningar fick sedan eleverna ta del av.

I Sverige är vi noga med att göra eleverna medvetna om källkritik och att vara vaksamma inför vilka sidor de besöker på nätet. På Tring School har man anställt IT-tekniker som använder en stor del av sin tid till att kolla eleverna, både för att se ifall de verkligen arbetar med det de ska och för att varna dem ifall de surfar på olämpliga sidor. De installerar även filter så att eleverna stoppas från att besöka olämpliga sidor.

På många sätt befinner sig Tring School i framtiden redan och jag kan se fördelarna med den digitala utvecklingen eftersom det är det verktyg våra elever kommer att arbeta med i framtiden – oavsett yrkesval. Samtidigt är Tring School en väldigt traditionell skola med traditionella engelska värderingar och stränga etikett- och klädkoder.

En sak som jag särskilt tog till mitt hjärta är det resurscentrum som finns i skolan. Där arbetar endast personal som tillgodoser omsorgen för eleverna. Det är skolvärdinnor, skolsköterskor, kuratorer och andra resurspersoner. Hit kan eleverna komma när de känner sig ledsna, arga eller om konflikter uppstått på annat sätt. Här frågar ingen vad eleven gör där och det finns alltid någon att prata med. När eleven känner sig redo att gå tillbaka till lektionen så gör hen det.

Läs mer om Tring School på https://tring.herts.sch.uk/
Se highlights från BETT 2018 på https://www.bettshow.com/

Annika Söder, ledamot i SITS styrelse

 

Fotnot: det finns även en svensk motsvarighet till BETT som heter SETT, http://settdagarna.se/.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial