Tal och språkpriset 2021 tilldelades
Anna Eva Hallin

Foto: Ann Jacobson

En glad och mycket välförtjänt pristagare mottog årets Tal -och språkpris under SITS digitala kongress den 15 oktober. Föreningens ordförande Annelie Westlund överräckte priset bestående av presenter, blommor och ett diplom med motivering till priset. Den utförliga motiveringen belyste allt det som Anna Eva Hallin hittills bidragit med i sin logoped- och forskargärning och avslutades med att hon är en välkänd och välförtjänt person i ”språkets tjänst”.

Anna Eva har många strängar på sin lyra när det handlar om att sprida kunskap kring tal, språk och kommunikation. Hon är legitimerad logoped, disputerade 2016 vid New York University, undervisar blivande logopeder genom sin tjänst på Karolinska institutet i Stockholm, ingår i flera forskningsprojekt och samarbeten och är en aktiv bloggare och författare till flera böcker. Ja, listan kan göras lång! Anna Eva har särskilt intresserat sig för skolelever med språk-, läs-och skrivsvårigheter. Hon brinner verkligen för att sprida sin forskningsbaserade kunskap, och ser dessutom till att den översätts i användbar, anpassad pedagogik.  En framgångsfaktor som hon betonar är vikten av att skapa rätt förståelse för problematiken så att elever får rätt stöd i rätt tid! Det är då det skapas en tillgänglig lärmiljö för elever i språklig sårbarhet.

Efter att hon tagit emot priset berättade Anna Eva om sin bakgrund och om sitt pågående arbete. Hon påminde också om att det denna dag även var DLD Awareness day. Anna Eva utvecklade resonemanget kring DLD, Developmental Language Disorder, som på svenska benämns som utvecklingsrelaterad språkstörning. Hon lät oss många gånger ta del av uppmaningen Think language! Think DLD! Tänk språk! Tänk språkstörning!

Vi som deltog i kongressen fick ta del av en miniföreläsning med några av Anna Evas tankar kring DLD. För ytterligare resonemang kring detta uppmanade hon oss att besöka hennes blogg  www.sprakforskning.se.

Återigen stort grattis till årets Tal -och språkpristagare! Vi är många som har stor nytta av all den kunskap som du sprider Anna Eva!

Åsa Holfve
Ledamot i SITS

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial