Stiftelsen Margit Wibelfonden

Margit Wibel arbetade som talterapeut vid Kornhamnstorg i Stockholm under många år. Vid sin död 1978 testamenterade hon 500 000 kr till en fond, som uppkallades efter henne. I Margit Wibels testamente står det ursprungligen skrivet att ändamålet för stiftelsen skall vara att ”utdela stipendier till logopeder samt röst- och talpedagoger i Sverige för att möjliggöra för dem att lära vuxna hörselskadade och döva att tala på ett sätt som är begripligt för normalhörande. I utbildningen skall ingå audiologi och teckenspråk.”

Efter många års arbete med en permutation har ändamålet med stiftelsen ändrats så att fondmedel också kan delas ut till personer som arbetar med barn och ungdomar. Syftet med fonden är att stimulera till utvecklingsarbete och studier, enligt följande:

”Stiftelsens ändamål skall vara att utdela stipendier till logopeder samt hörsel- och/eller talpedagoger i Sverige för att genom olika insatser möjliggöra för dem att utveckla tal- och röstträning för hörselskadade och döva, i första hand för vuxna och i andra hand för ungdomar och barn. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk/tecken som stöd (TSS) prioriteras.”

Stiftelsen skall bestå av två döva och tre normalhörande. Ledamöterna representerar Stockholms Dövas Förening (SDF), Svensk Intresseförening för Tal och Språk (SITS) och Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen (SPAF). Margit Wibelfonden förvaltas av Stockholms Dövas förening, vars revisorer också har till uppgift att granska räkenskaperna.

Bidrag delas inte ut till lön, arvode eller förlorad arbetsförtjänst.

I de fall man fått ansökan beviljad behöver man också lämna en redovisning i dels en ekonomisk rapport, dels en redovisning av vad studierna/projektet gett för resultat. Dessa skall vara Wibelfonden tillhanda senast tre månader efter avslutad resa/projektutbildning.

Läs mer och fyll i din ansökan här!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial