SITS – Våra yrken

Följande yrken är representerade bland våra medlemmar:

  • lärare i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, gymnasiesärskola och specialskola
  • talpedagoger,
  • logopeder,
  • speciallärare med specialisering språk-, läs- och skrivutveckling/språkstörning,
  • specialpedagoger med särskilt intresse för tal och språk
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial