SITS vänförening IALP sätter fokus på flerspråkiga barn

2020-11-14

Foto: Adobe Stock.

IALP är en obunden internationell förening för yrkespersoner och forskare som arbetar med kommunikation, röst, språkliga störningar, audiologi och sväljning. IALP är en förkortning av International Association of Logopaedics and Phoniatrics, men föreningen är sedan något år omdöpt till International Association of Communication Sciences and Disorders. Förkortningen IALP ska dock vara kvar, eftersom den är inarbetad och lätt att uttala.

IALP grundades 1924 av Emil Fröschels och har sedan dess arbetat med att främja samarbete och forskning inom kommunikationsstörningar i hela världen. Syftet då som nu är att förbättra livskvalitén för dem som lider av störningar som rör deras kommunikation, språk, tal, röst, hörsel och sväljning.

Vart tredje år arrangerar IALP kongresser där ny forskning och nya arbetsmetoder presenteras. I augusti 2019 hölls IALP:s världskongress i Taiwan.[i] Nästa gång, i augusti 2022, kommer världskongressen att vara i New Zealand.

IALP ordnar också mindre kongresser kring en viss diagnos, som i Bremen 2017 när en kongress hölls om språkstörning och flerspråkighet, The 5th International Composium on Communication Disorders in Multilingual and Multicultural Populations.[ii]

Medlemskap kan vara personligt eller via en förening. I Sverige är Svensk Intresseförening för Tal & Språk (SITS) ansluten som förening.

Inom IALP finns ett antal kommittéer som är specialiserade inom olika områden som till exempel afasi, TAKK, barnspråk och stamning.[iii] Fokus är på samspelet mellan vetenskap och praktik, men också på att kunskapen ska spridas också till mer underprivilegierade delar av världen. IALP samarbetar bland annat med WHO för att underlätta detta.

MMAC – en kommitté inom IALP

En av dessa kommittéer är Multilingual and Multicultural Affairs Committee (MMAC). Deltagarna kommer från Tyskland, Israel, Brasilien, Finland, Sverige, Nederländerna, Australien, USA och Sydafrika. Samtliga har en yrkesbakgrund som logopeder.

Inom MMAC har medlemmarna under 2019–2020 arbetat med att ta fram FAQ (Frequently Asked Questions) inom fyra områden:

  • frågor från logopeder om flerspråkiga patienter med afasi
  • frågor från logopeder och speciallärare om flerspråkiga barn med språkstörning
  • frågor från lärare och specialpedagoger om flerspråkiga elever
  • frågor från föräldrar till flerspråkiga barn.

Svaren är genomgående evidensbaserade på aktuell forskning. Just nu finns dessa FAQ enbart på engelska, men framför allt frågorna från föräldrarna kommer att översättas till svenska, och genom de israeliska medlemmarna kommer det också bli möjligt att få dem översatta till arabiska.

Eva Kristina Salameh

 


[i] Läs mer om IALP och ett brev från IALP:s nyvalda president.

[ii] Läs ett referat från kongressen om språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv i Bremen.

[iii] Läs mer om de olika kommittéer som finns inom IALP.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial