IALP

SITS är som förening ansluten till International Association of Communication Sciences and Disorders (IALP)

SITS är som förening ansluten till IALP International Association of Communication Sciences and Disorders. I mars 2020 bytte IALP sitt “handelsnamn” från The International Association of Logopedics and Phoniatrics till International Association of Communication Sciences and Disorders, men behåller IALP som sitt juridiska namn. Se mars månads brev från ordförande Pam Enderby nedan!

IALP är en världsvid organisation som arbetar för förbättrad vård av
människor som har svårigheter med tal, språk, röst, sväljning och
hörsel. Organisationen, som är opolitisk och icke-kommersiell, har
funnits sedan 1924. Sammantaget är 125.000 medlemmar anslutna via de 56  nationella föreningarna från 38 olika länder. IALP har
informationsstatus hos UNESCO, UNICEF, WHO, ECOSOC och CIOMS.

IALP has a global vision to facilitate better understanding, knowledge and care of all those with communication and swallowing disorders.

The mission of IALP is to improve the quality of life of individuals with disorders of communication, speech, language, voice, hearing and swallowing.

IALP will:

1. Facilitate science, education and clinical practice through international cooperation and collaboration;
2. create and share knowledge, skills and information;
3. provide a platform for international networking and advocacy.

Var tredje år anordnar IALP en stor kongress. Senast 18-22 augusti 2019, då kongressen ägde rum i Taipei, Taiwan. Nästa världskongress kommer att hållas i Auckland den 14-18 augusti 2022.

Nyheter från IALP:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial