IALP

SITS är som förening ansluten till IALP

SITS är som förening ansluten till IALPThe International Association of Logopedics and Phoniatrics.

IALP är en världsvid organisation som arbetar för förbättrad vård av
människor som har svårigheter med tal, språk, röst, sväljning och
hörsel. Organisationen, som är opolitisk och icke-kommersiell, har
funnits sedan 1924. Sammantaget är 125.000 medlemmar anslutna via de 56  nationella föreningarna från 38 olika länder. IALP har
informationsstatus hos UNESCO, UNICEF, WHO, ECOSOC och CIOMS.

IALP has a global vision to facilitate better understanding, knowledge and care of all those with communication and swallowing disorders.

The mission of IALP is to improve the quality of life of individuals with disorders of communication, speech, language, voice, hearing and swallowing.

IALP will:

1. Facilitate science, education and clinical practice through international cooperation and collaboration;
2. create and share knowledge, skills and information;
3. provide a platform for international networking and advocacy.

Var tredje år anordnar IALP en stor kongress. Senast 18-22 augusti 2019, då kongressen ägde rum i Taipei, Taiwan. Nästa världskongress kommer att hållas i Auckland den 14-18 augusti 2022.

Här kan du läsa ett brev från IALP:s nytillträdda “president” Pam Enderby, där hon beskriver sina visioner för organisationen.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial