SITS tal- och språkkongress 2020

Digitalisering och språkutveckling  – en relation på gott och/eller ont?

Bild: Adobe Stock

Nya tider innebär nya möjligheter, men också utmaningar. Digitaliseringen är ett exempel på detta. Den har genomgått en närmast explosionsartad utveckling och är nu inskriven som en påbjuden strategi i alla skolformer och i alla skolans stadier. Kanske har utvecklingen gått så fort att vi inte riktigt hunnit med att fundera på dess konsekvenser. Det gäller både på kort och på lång sikt och ur många olika perspektiv.

Vårt perspektiv i Svensk Intresseförening för Tal och Språk (SITS) är barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling och hur den kan gynnas och stärkas. Redan tidigt stod det klart att våra målgrupper hade stor nytta av digitala verktyg för att klara sina studier, exempelvis att få text uppläst, men även hjälp med stavning, grammatikkontroll och översättning. Det visade sig att det som är absolut nödvändigt för våra elever också gynnar alla elever, ja hela klassens undervisning och lärande.

Samtidigt är det många som menar att digitaliseringen inte bara har fördelar, exempelvis att den för med sig mycket skärmtid och därmed stillasittande, men kanske även ensamhet vid skärmen? Ja, hur kan man förstå relationen mellan digitalisering och språk-, skriv- och läsutveckling? Är det en relation på både gott och ont? Och vad har vi lärt oss om vi slår ihop både den beprövade erfarenheten och forskningen?

SITS tal- och språkkongress, den 9-10 oktober 2020, kommer att belysa denna komplexitet med företrädare för Skolverket, praktisk pedagogisk verksamhet och forskning om och med skolan.

Detaljerat program samt information om anmälan till kongressen publiceras här på webbplatsen under våren.

Välkomna!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial