På väg in i språket av Charlotte Lynch och Julia Kidd

– Bearbetad och översatt till svenska av leg. logoped Astrid Frylmark

Astrid Frylmark på OrdAF brukar ta sig an både böcker och material från andra länder, bland annat England och USA, och göra översättningar och bearbetningar till svenska. Tanken med boken På väg in i språket är att på ett strukturerat sätt informera om barns kommunikativa och språkliga utveckling samt att ge idéer till konkreta aktiviteter som stödjer och utvecklar språket hos små barn.

Boken På väg in i språket av Charlotte Lynch och Julia Kidd består av tio kapitel med information om varje språklig förmåga och hur de utvecklas från förspråkliga förmågor som ögonkontakt, uppmärksamhet och imitation till de första försöken att sätta ihop ord till små meningar.

Målgruppen är både personal i förskolan och föräldrar. Boken passar också på BVC och på logopedmottagningen. Den kan utgöra ett underlag för samverkan mellan familj, förskola och logoped i dialogen om var barnet befinner sig, vad det behöver och hur man kan nå dit.

Boken inleds med en introduktion så att man snabbt kan orientera sig. Här finns också små uppmaningar eller uttryck som ”språket är tankens ljus” och ”barn lär sig genom lek” som på ett lättsamt och tydligt vis fokuserar på vilket sätt man lär sig språk och vikten av att ha ett språk att uttrycka sig med.

I introduktionen av boken finns också konkreta tips om hur man som förälder kan leka med sitt lilla barn. Här finns även ett antal frågor som gör att man blir mer medveten om sin egen roll och närvaro i kommunikationen. Dessa frågor fungerar lika bra att använda till föräldrar som till förskole- och skolpersonal.

Varje kapitel är färgkodat och inleds med information om vad som menas med de olika förmågorna, till exempel ”Vad menas med ögonkontakt, och varför är den viktig?” På varje sida finns antingen små pratbubblor eller illustrationer som belyser vad som är viktigt i just detta kapitel. Övningarna är pedagogiskt organiserade med tydliga konkreta instruktioner.

Alla kapitel avslutas med en anteckningsmall eller ett protokoll där de olika förmågorna är listade. Här kan man anteckna vilka övningar man valt att lägga fokus på och lite om hur det gått. Just dessa protokoll får kopieras och kan lämnas ut till förskola och/eller föräldrar. Även vissa bilder i boken är tillåtna att kopieras. I början och i slutet av boken finns också tips om bonusmaterial som kan laddas ner via OrdAF:s webbplats.

Den här boken borde fungera utmärkt som diskussionsunderlag i dialogen mellan föräldrar och förskolepersonal. Den känns också mycket användbar som handledningsunderlag inte bara i förskolorna utan även i skolan. Den grundläggande kommunikativa förmågan och den första språkutvecklingen är grundpelare för kunskapsinhämtning och tankeutveckling och det kan vi nog aldrig prata för mycket om.

Annika Söder
SITS

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial