Ledare augusti 2021

Hej!

Nu är vi halvvägs in i augusti och återigen fick jag börja arbetet efter semestern med att slå upp datorskärmen i mitt hemmakontor. Ofta har jag sagt till mig själv ”Vilken tur att vi inte visste att detta skulle dra ut så på tiden när vi blev beordrade att gå hem mars 2020”. Det har stundvis varit tufft att motivera sig själv och just nu saknar jag verkligen att träffa mina arbetskamrater för att ses över en lunch och på kafferasten för att utbyta semesterminnen eller beklaga sig över släkten i sommarstugan.

Samtidigt är jag medveten om att jag är lyckligt lottad. I mitt jobb har jag mött skolpersonal som vänt ut och in på sig själva för att under läsåret 20/21 skapa en tillgänglig och motiverande undervisning för alla elever. Inte minst har de som möter elever med språkliga svårigheter vittnat om den utmaning det inneburit att kompensera och skapa en fungerande digital lärmiljö. Utöver det har sjukskrivna kollegor och skiftande storlek på elevgrupper inneburit en arbetsmiljö som krävt ett stort mått av flexibilitet. Vi är nog många som nu önskar oss en höst där allt kan återgå till det normala.  

Inom skolan händer en hel del och något som intresserar mig är utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Den 21 maj var sista dag för att lämna in remiss gällande betänkandet. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas. I utredningen föreslås bland annat att kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan, att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska och att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Personligen tycker jag att det ofta är väldigt intressant att läsa remissvar på utredningar. Det ger andra perspektiv och inte sällan utmanas mina egna ställningstaganden. Har ni en stund över så rekommenderar jag att ta del av svaren från de olika remissinstanserna.

I höst är SITS stora event kongressen den 15 oktober. Aldrig förut har förningen anordnat en digital kongress och vi är klart spända och förväntansfulla på utfallet. Temat för kongressen, Digitalisering och språkutveckling – möjligheter och utmaningar, kan knappast vara mer aktuellt och programmet innehåller många skickliga föreläsare. Förhoppningsvis kommer många att anmäla sig till kongressen. Att öka kompetensen inom detta område är angeläget för oss alla.

Förutom kongressen laddar vi också för ett antal webbinarier, självklart gratis för våra medlemmar, samt en massa läsvärda artiklar. Håll utkik på vår hemsida eller på Facebook – det blir en lärorik höst!

Annelie Westlund, ordförande SITS

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial