Ledare april 2019

2019-04-22

Foto: Adobe Stock

För en tid sedan hade jag en vecka då jag misslyckades flera gånger med min kommunikation. Jag lyckades uttrycka mig i ett sammanhang, så att det verkade som att jag hade lovat något som jag sedan inte kunde hålla. I en annan situation hade jag missuppfattat vad som var ”allmän information” och avslöjade detaljer för personer som informationen inte var avsedd för. I ett tredje läge sårade jag en person, utan att jag ens förstod det. Till sist började jag allvarligt fundera på om jag skulle kommunicera med andra människor över huvud taget.

När jag i olika sammanhang har varit i Danmark och försökt göra mig förstådd på svenska och tillika försökt förstå danska, har jag tänkt att ”det skulle kunna vara så här det känns att ha en språkstörning”. Att uttrycka sig utan att omgivningen riktigt förstår vad man säger och att lyssna och anstränga sig till sitt yttersta för att förstå, fråga om både en, två och tre gånger, och sedan låtsas att man förstår och le lite. Jag tror att jag skrivit på den här sidan om det tidigare.

När jag hade min misslyckade kommunikationsvecka började jag i stället att dra liknelser vid hur det möjligen kan vara att ha problem inom det neuropsykiatriska området. Att uttrycka sig och sedan bli varse hur folk runt omkring en blir besvikna, upprörda eller sårade utan att det är förväntade reaktioner. I mitt fall hade jag trott att jag bara spred relevant information för att personer skulle känna sig initierade, upplysta och ha en möjlighet att göra adekvata val. Det blev inte så.

Det är väl bara att konstatera att det är en konst att kommunicera och att man lär sig något nytt varje dag. Vi vet dock att den här typen av svårigheter är betydligt vanligare hos dem som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det är oerhört viktigt att vi som arbetar med den här gruppen känner till hur vi ska hjälpa dem.

Årets kongress kommer att belysa just detta ämne. Temat är ”När det inte bara är språket” och vi hoppas att årets föreläsningar ska ge er flera användbara redskap inom området.

Ni som ännu inte anmält er, gå in på vår hemsida www.sits.nu, och boka den 11 och 12 oktober i kalendern!

Jag ser nu fram emot en härlig vår och tänker uppskatta att jag faktiskt har förmågan att göra om och göra rätt och att jag fortfarande har mycket kvar att lära mig. Tänk vad spännande det är att leva!

Sofia Norrman

 

 

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial