Konsten att samtala – nyckeln till språk och jämställdhet

2023-08-26

Foto: Adobe Stock.

Sammanfattning:

Projektet Konsten att samtala – nyckeln till språk och jämställdhet genomfördes 2020-2022 i nära samarbete med fyra förskolor och med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet var att utveckla arbetssätt i förskolan med fokus på jämställdhet, jämlikhet och barn med funktionsnedsättningar inom tal, språk och kommunikation. De arbetssätt som projektet främst fokuserade på var; samtal i vardagen, samtal om litteratur, jämställd kommunikation, alternativ och kompletterande kommunikation och kapprumsbibliotek. Utvecklingsarbetet tog sin utgångspunkt i kollegialt lärande och modularbete som kompletterades med handledning och workshops. Inom projektet utformade och prövade vi också en modell för hur Elevhälsan skulle kunna stötta förskolor i deras arbete med barn inom målgruppen. Denna del erbjöds till samtliga förskolor i Umeå kommun.

Utvärderingen gjordes i dialogform, enkäter och självskattningar. Resultatet visade att projektet bidragit till att barn inom målgruppen fått ökade möjligheter till att delta och bidra i samtal på förskolan. Projektet resulterade också i en modell för hur Elevhälsan kan stötta förskolorna i deras arbete kring barn med funktionsnedsättningar inom tal, språk och kommunikation. Framgångsfaktorer som vi kunde se var att genomförandet hade skett med en tydlig koppling till förskolornas systematiska kvalitetsarbete samt att vi valde att rikta fokus på arbetssätt som sker dagligen, dvs samtal i vardagen och samtal om litteratur.

Vill du läsa mer om projektet?

Läs slutrapporten och ta del av referenser här:

Konsten att samtala – nyckeln till språk och jämställdhet  

Projektledare:
Foto: Privat.

Christina Nordlund Specialpedagog och språkutvecklare i Elevhälsan, Umeå kommun.
E-post:
christina.nordlund@umea.se

Louise Johansson
Leg. logoped och språkutvecklare i Elevhälsan, Umeå kommun.
E-post:
louise.johansson.2@umea.se

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial