Givande samarbete över världsdelar

2018-09-20

Taipei (Bild: Adobe Stock)

Facebook påminner om minnen från olika datum. Nyss blev jag påmind om två trevliga och utvecklande resor: till Dublin 2016 och till Bremen 2017. Båda var IALP-arrangemang.

IALP står för International Association of Logopedics and Phoniatrics. Sedan år 2013 har jag förmånen att, nominerad av SITS, vara medlem i styrelsen. Ett inte särskilt betungande uppdrag, om man som jag är ”vanlig” styrelseledamot, men hur mycket jobb som helst om man ingår i presidiet. Styrelseledamöterna kommer från fem olika världsdelar och det är både intressant och tänkvärt att vi delar så mycket av vardagens bekymmer och glädjeämnen genom vår gemensamma profession.

IALP står som arrangör för olika typer av fortbildnings- och mötesplatser. Mer om detta nedan. Vi kan alla ha glädje av IALP:s webbplats. Där finns bland annat FAQ:s, vanligt förekommande frågor och svar, på engelska när det gäller barns språkutveckling, något som kan vara verkligt användbart i kontakten med föräldrar med annat språk. Vidare publiceras en tidskrift, Folia Phoniatrica, som vi som SITS-medlemmar har tillgång till. IALP har också en rad kommittéer inom olika ämnesområden. De utgör nätverk inom till exempel ”child speech” eller ”child language” där forskare från olika delar av världen kan mötas och samverka. Det senaste är att ordna online-kurser i olika logopediska ämnen.

Om IALP här på webbplatsen
IALP:s webbplats
FAQ om barns språk på IALP:s webbplats
SITS är som förening ansluten till IALP . Som medlem i SITS får du därför också tillgång till Folia Phoniatrica et Logopaedica, IALP:s tidskrift, som nu finns på nätet. Du når tidskriften via IALP:s webbplats. Inloggningsuppgifter får du när du betalt din medlemsavgift. Tidskriften innehåller vetenskapliga artiklar från hela det logopediska området.

Mina resor till Dublin och Bremen, som jag nyss blev påmind om, illustrerar vad IALP mer har att erbjuda. I Dublin var det en stor kongress. En sådan anordnas var tredje år och lockar fler än tusen deltagare. En föreläsning om dagen är gemensam, och därefter ordnas parallella (nio–tio samtidiga) föreläsningar, presentationer och seminarier ur alla tänkbara logopediska och foniatriska synvinklar. När det gäller barnlogopediska arrangemang finns det ofta tre till fem att välja emellan samtidigt. Pauser för kaffe och måltider innebär samvaro med kända och okända kollegor från alla världens hörn. En verklig kick inför vardagen hemma sedan! Från resan till Dublin har ett utförligt referat varit publicerat i Tal & Språk nr 3/2016.

I Bremen var det fråga om ett mindre arrangemang, ett så kallat composium. Temat var språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv, och det hundratal deltagare som var där bjöds på verkligt intressanta presentationer i ämnet. Den kommer du att få veta mer om i en kommande artikel.

Att delta i internationella arrangemang ger en inspiration i jobbet även om man i likhet med mig inte är forskare. Det speciella med IALP-kongresser, jämfört med andra större internationella arrangemang jag deltagit i, är den goda och familjära stämningen. Därför överväger jag möjligheten att avsluta mitt styrelseuppdrag med att delta i nästa IALP-kongress, som hålls i Taipei i augusti 2019. Jag har suttit mina två perioder i styrelsen och det är dags för nya personer att ta över.

See you in Taipei!

Astrid Frylmark

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial