Förlaget ”ordet” tackar för sig

2023-10-01

Tack från oss!

Förlaget ”ordet” kommer avveckla sin verksamhet och därför erbjuder vi, Birgitta Melander och Marianne Dahlgren, under oktober 2023 hela 50% på vårt kvarvarande lager. Vi vill också passa på att tacka för det fina mottagandet av våra läromedel under alla år.

På vår hemsida hittar du nu till 50% rabatt boken Språklig medvetenhet i teori och praktik och dubbelsidiga spelplaner för rim, alfabetet, vokaler och andra fonem samt för olika grammatiska och språkliga konstruktioner. Det finns även ett häfte med förslag på övningar i arbetet med stamning. Lite annat smått och gott kan också finnas kvar. Våra spel är pedagogiskt genomtänkta för att underlätta inlärningen för barnen/eleverna och planeringen för pedagogen.

Vi presenterade vårt första läromedel Språklig medvetenhet i teori och praktik i början av 1990-talet på kongressdagarna i Göteborg där vi deltog som deltagare och utställare. Sedan dess har vi så gott som varje år återvänt som utställare på dessa givande dagar.

Vårt förlag växte ur mötet mellan oss, Birgitta som arbetade som specialpedagog och Marianne som talpedagog. Det var vår gemensamma syn på elevers inlärning och ett identifierat behov av samarbete kring elevers språk-, tal-, läs- och skrivinlärning och utveckling som gjorde att vi började arbeta kommunövergripande.

När vi såg föräldrars behov av stöttning startade vi grupper där föräldrar kunde mötas och utbyta erfarenheter och få fortbildning. Till dessa träffar sammanställde vi häften som senare blev till en bok som ledde till att vi under många år föreläste i vår kommun och övriga kommuner. Vi har även förevisat och föreläst kring vårt sortiment av läromedel på högskolor med inriktning på språk och tal.

Senare gav vi även ut läromedel på Libers Förlag, SICA/Smart Kids och dåvarande Ekelunds Förlag. I samarbete med pedagoger, logopeder och lärare för svenska för invandrare har vi dessutom tagit fram nya läromedel utifrån efterfrågan.

Vi tackar er alla för dessa år.

Kontakta oss via www.framtid.net

Birgitta 0705-676676

Marianne 0705-676712

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial