Bokrecension:

Skrivdidaktik i grundskolan av Eva Lindgren, Carina Hermansson, Annika Norlund Shaswar och Sofie Areljung (red.)

2022-05-07

Bilden är hämtad från Studentlitteratur.

Äntligen har det dykt upp en bok som handlar om skrivdidaktik. Läsinlärning har varit dominerande såväl inom forskningen som i undervisningen och skrivandet har länge varit något styvmoderligt behandlat i jämförelse. Bokens författare menar dock att dagens samhälle präglas av skrivande på olika sätt, och att både i utbildning och arbetsliv har skrivandet tagit över läsningens roll. Vi har gått från mass reading till mass writing. I dagens samhälle innebär det att det finns höga krav på en bred skrivkompetens. Alla behöver kunna, vilja och våga uttrycka sig i skrift.

Därför är det roligt med en bok som helt fokuserar på skrivande, även om läsningen kommer in på några ställen. Boken lyfter skilda aspekter av skrivandet, som hur skrivande kan gynna modersmålsutveckling och hur emojis kan användas i undervisningen. De olika kapitlen tar avstamp i aktuell forskning och kopplar det till hur en undervisning kan utformas. Ibland är det mera teoretiskt, men det finns även direkta lektionsförslag. Några kapitel är på engelska. Boken känns nyskapande och beskriver skrivandet genom hela grundskolan. Enligt författarna är syftet att beskriva och diskutera grundförutsättningar för en skrivundervisning som tar hänsyn till såväl tänkandet som sociala processer i skolan.

Skrivdidaktik i grundskolan är en antologi, framtagen vid Umeå universitet. De flesta kapitel, men inte alla, är skrivna av forskare från Umeå, ibland tillsammans med andra. Boken, som är utgiven på Studentlitteratur, har tolv kapitel, med mycket varierande innehåll. 

Ett kapitel behandlar skrivande vid inlärningssvårigheter, vilket känns relevant och viktigt. Författarna återkommer till att den enskilda elevens behov och inte ålder ska styra undervisningens innehåll och metoder, vilket är viktigt att påminna sig om med jämna mellanrum. Ibland påstås det att elever med dyslexi gör en särskild form av stavfel, men enligt författarna finns inget som tyder på att så är fallet. Alla elever gör liknande stavfel, men för elever med dyslexi kvarstår de över en längre tid. På flera ställen i boken, och även i kapitlet om inlärningssvårigheter, poängteras vikten av explicit undervisning i morfologi.

Ett annat kapitel behandlar skrivande och modersmålsundervisning. Modersmål är ett ämne som präglas av en stor variation mellan eleverna, exempelvis när det gäller hur de använder sina språk och hur deras kunskaper ser ut. Det är också skillnad mellan olika språkgrupper när det gäller till exempel tillgång till läromedel.  Författarna poängterar att modersmålsämnet har stor potential att vara betydelsefullt för skrivspråksutvecklingen för flerspråkiga elever. Många elever talar modersmålet hemma, men det finns inte lika många tillfällen att öva skrivandet. För att utveckla sitt skrivande behöver eleverna känna engagemang i uppgifterna, och att de får fortsätta utveckla hela sitt språk.

Boken riktar sig såväl till lärarstudenter som lärare i grundskolan. Det finns exempel från samtliga stadier i grundskolan. Jag tror att alla som är intresserade av att utveckla elevers skrivande kommer att hitta många nyheter och inspiration i boken.

Evelinn Fagerberg
Speciallärare i språk, läs och skriv, SPSM
Evelinn.fagerberg@gmail.com

Evelinn Fagerberg (foto: Linnéa Fagerberg)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial