Bokrecension – Två böcker av författaren och logopeden Catarina Sjöberg

2020-10-31

Catarina Sjöberg är logoped och har en lång och bred erfarenhet inom yrket. Hon har arbetat över hela landet, från norr till söder, där hon mött de flesta diagnoser inom logopedi. Hon har också arbetat som skollogoped. I dag arbetar hon inom barnhälsovården i region Halland. Hennes logopediska kompetens sprids till andra yrkesgrupper genom att hon föreläser för förskolor, specialpedagoger, bibliotekspersonal och barnhälsovård.

I sina böcker Språkleka i förskolan och den senast utgivna Språkstörning hos barn 3–7 år ger hon kunskap kring språkstörning. Som läsare får du många inspirerande och konkreta tips i ditt arbete bland förskolebarn och yngre skolbarn med språkstörning.

 Språkleka i förskolan – barns möjlighet till ett rikt språk (Gothia Fortbildning 2018)

Språkleka i förskolan vänder sig först och främst till dem som arbetar med barn i förskolan, pedagogisk omsorg och förskoleklass.

I inledningen av boken berör författaren en typisk språkutveckling hos förskolebarn. Det beskrivs på ett målande och intressant sätt med många exempel på hur språkutvecklingen kan te sig. Vidare kan man läsa om de olika delarna i språket och vad som kan påverka utvecklingen. I varje del följer en mängd metoder och tips om hur man på ett lekfullt sätt kan stimulera språkutvecklingen. Alla tips och metoder har en pastellgul färg och är lätt att hitta igen.

I boken ges svar på frågor kring Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Varför är TAKK viktigt redan när barnen är små? Hur kommer man i gång med TAKK? Boken tar också upp om hur man möter de tysta barnen redan i småbarnsåldern.

I ett särskilt kapitel berörs flerspråkiga barn ur olika perspektiv och pragmatiska skillnader i olika kulturer. Här framhävs förskolans viktiga roll som ibland kan vara barnets starkaste svensktalande miljö.

Boken ger en god kunskap om barns språkutveckling, inte minst när språket inte utvecklas som förväntat. Det är en fin metodbok som alltid kan finnas till hands på förskolan för att inspirera till roliga språklekar i vardagen.

Språkstörning hos barn 3–7 år (Gothia Fortbildning 2020)

Målgruppen för Språkstörning hos barn 3-7 år är de som arbetar i förskola men kanske främst i förskoleklass och de första åren i skolan. Med den här boken vill författaren öka kunskapen om språkstörning och andra språkliga sårbarheter som påverkar kommunikationen och barns sätt att uttrycka sig.

Boken består av 13 kapitel och inleds med en snabb inblick i hur barns språkutveckling kan se ut, från förskolan till skolstart. Vidare följer kapitel om de  delarna som kan påverka språket. I dessa kapitel kan du som läsare dyka ner och få en djupare kunskap om bland annat lexikal språkstörning, fonologisk språkstörning, artikulationssvårigheter och dyspraxi. Det finns ett särskilt kapitel om stamning och författaren skriver också om vikten av att skapa rutiner och trygghet samt balans vid inlärning.

I varje kapitel finns det konkreta tips på övningar, beskrivningar och intervjuer från olika verksamheter. Dessa sidor kan man snabbt hitta i boken genom att de är i vackra pastellfärger. Som pedagog kan man känna igen sig och få inspiration i sitt språkutvecklande arbete.

Boken är skriven på ett enkelt språk och är lätt att ta till sig. Den är tydlig och benar upp olika termer som används för att beskriva olika språkliga svårigheter. Smidigt vävs betydelsen in av att stimulera den tidiga språkutvecklingen som påverkar de första åren i skolan och den tidiga läsutvecklingen.

Jag vill varmt rekommendera denna bok till alla er som arbetar i förskola och skola. Det är en bra och informativ bok kring språkstörning som kan användas i ett kollegialt lärande. Den väcker många tankar kring de barn man arbetar med och hur man kan stödja dem i sin språkutveckling. Den kan också användas som en metodbok där man kan plocka ut olika tips på aktiviteter och övningar.

Anna-Karin Tano

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial