Bokrecension: Bättre samspel med socialt bildstöd

Foto: Studentlitteratur.

Jag har nyligen läst boken Bättre samspel med socialt bildstöd som är skriven av logoped Eva-Lotta Heide. Eva-Lotta har arbetat i drygt 20 år inom förskola, grundskola och grundsärskola med fokus på språk och samspel i barnens vardagsmiljö. I boken delar hon med sig av sina erfarenheter och ger konkreta tips på hur man kan arbeta för att stärka barns och elevers samspel både på grupp- och individnivå. Fokus i boken ligger på barn med autism eller andra pragmatiska svårigheter. Hon har flest elevexempel från de yngre åldrarna, men det finns även exempel upp till årskurs 6 och 7.

Bokens innehåll

Bokens första kapitel ger en bakgrund om barn i samspelssvårigheter, om språk, kommunikation och pragmatik. Eva-Lotta går igenom vissa centrala begrepp på ett enkelt sätt, men det viktiga i boken är inte orsaker till barns svårigheter utan hur omgivningen kan ge stöd. I detta första kapitel redogör hon också för hur förmågan till samspel utvecklas från det nyfödda barnet och upp genom barndomen.

I de följande två kapitlen beskrivs det arbetssätt som Eva-Lotta kallar för socialt bildstöd och som hon definierar som bildstöd tillsammans med samtal som förtydligar eller förklarar en social situation. Dessa situationer kan till exempel handla om oskrivna regler och förväntningar eller om att kunna förstå olika personers perspektiv. Stor vikt läggs vid att göra barnet medvetet om att det man själv gör påverkar andra runtomkring.

I boken ges mängder med konkreta exempel på bildstöd och Eva-Lotta beskriver hur man kan introducera och arbeta vidare med bilderna och samtalen. Hon har valt att dela med sig av färdiga bildstöd till specifika situationer som hon vet att många barn brukar behöva hjälp med, som till exempel vem som har rätt att avgöra om ett skämt är roligt eller inte.

Personliga reflektioner

Boken är lättillgänglig och går snabbt att läsa. Alla exempel gör att det är lätt att skapa sig en bild av hur Eva-Lotta bygger upp sitt arbete och man kan också känna igen många av de situationer hon beskriver. Jag kan känna att det liksom ”kliar i fingrarna” av att vilja prova arbetssättet själv, och det tänker jag beror på att det presenteras så tydligt. Att ge barn och elever stöd i samspel är ofta komplext och många har nog svårt att veta i vilken ände man ska börja. Med denna bok finns ett verktyg och en strategi och jag vill varmt rekommendera den till alla som möter barn som behöver stöd i sitt samspel.

Sofia Nyman, specialpedagog

Foto: Privat.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial