Årsmöte den 7 maj 2020

Välkommen till årsmöte i Svensk Intresseförening för Tal och Språk!

För första gången kommer vi att hålla mötet digitalt, den 7 maj kl 16.30. Du behöver ha tillgång till dator, surfplatta eller smart telefon samt mötesappen Zoom (laddas ner kostnadsfritt). Nedan finner du en instruktion för hur du gör för att delta, dagordning, samt länkar till årsmöteshandlingarna.

Instruktion för att delta
Dagordning för mötet:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare och tillika rösträknare
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisorer jämte suppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Val av tre redaktörer
 15. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner
 16. Mötet avslutas
Årsmöteshandlingar:

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial