Välkommen till SITS Styrelse Ulrika Ivarsson!

Ulrika Ivarsson. Foto: Privat.

Jag heter Ulrika Ivarsson och är speciallärare med språkspecialisering.  Från och med i år, 2022, är jag ny styrelseledamot i SITS, ett uppdrag som jag tycker känns både viktigt och spännande.

Till vardags jobbar jag som speciallärare i Umeå kommuns centrala elevhälsa. Jag ingår i ett specialistteam som heter KC språk och kommunikation, och som består av specialpedagogisk personal och logopeder. Tillsammans stöttar vi rektorer och pedagoger i både förskola och skola (F-9).

Utifrån skolors olika frågeställningar och problemsituationer så jobbar vi utbildande, handledande och coachande på både organisations-, grupp- och individnivå. Just nu jobbar jag med ett skolutvecklingsprojekt vars syfte är att följa upp och utveckla språkstödjande insatser för elever i samband med skolbyten och stadieövergångar.

Digital teknik, AKK och social kommunikation är några av mina största intresseområden liksom läs- och skrivundervisning, flerspråkig språkutveckling och undervisning i svenska som andraspråk. Under detta läsår träffar jag en grupp modersmålslärare i bland annat arabiska, thailändska, sorani, finska och samiska, i en utbildningsinsats som handlar om den första läs- och skrivundervisningen. Ni kan tro att vi har ett spännande erfarenhetsutbyte i den kursen!

Min utgångspunkt är att det är roligt och spännande med språk. Jag är speciellt intresserad av att se på hur undervisningen fungerar i relation till elevers behov. Språk utvecklas i meningsfulla och kommunikativa sammanhang och som speciallärare tycker jag att det är så spännande att se hur vi med olika medel kan både förebygga och främja delaktighet i både lärande och undervisning. Jag har tidigare jobbat i specialskolan för elever med grav språkstörning (Hällsboskolan – en del av Specialpedagogiska skolmyndigheten) och som adjunkt vid Umeå universitet, med undervisning i lärar-, förskollärar- och speciallärarutbildningen.

Jag har alltså haft förmånen att möta och lära tillsammans med elever i språklig sårbarhet men också utbildat pedagoger i metoder och arbetssätt. På min fritid har jag varit med och skrivit boken Språklig sårbarhet i förskola och skola (Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius, 2016) och är kapitelförfattare i antologin Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning (Bruce red, 2020). Just nu arbetar jag på ett kapitel om speciallärarens roll i en flerspråkig skola, som kommer att ingå i en kommande upplaga av boken Att vara speciallärare (Bruce red, 2022).

Jag ser fram emot mitt styrelseuppdrag och att på olika sätt få samverka med föreningens medlemmar. Jag hoppas att vi ses vid årets kongress och kommande webbinarium!

Ulrika Ivarsson

Referenser:

Bruce, B., Ivarsson, U., Svensson, A. & Sventelius, E. (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.

Bruce, B. (red.) (2020). Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning. Lund: Studentlitteratur

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial