Välkommen till SITS styrelse Elin Jälmbrant!

2023-04-21

Foto: privat.

Jag heter Elin Jälmbrant och är ny ledamot i SITS styrelse. Under våren delar jag uppdraget att organisera föreningens webbinarieserie, där vi bjuder in till samtal kring ämnen som är aktuella och kopplade till SITS uppdrag. Jag känner mig hedrad över att bli invald och jag märker redan att det är ett sammanhang som inspirerar.

Till vardags arbetar jag som universitetsadjunkt på institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Jag har en utbildning som logoped och de flesta av mina år i den yrkesrollen har jag gjort inom elevhälsan i Umeå kommun. Inom elevhälsan har jag mött elever för utredning av språk-, läs- och skrivfärdigheter i både grundskola och gymnasium, och jag har mött lärare och rektorer utifrån deras frågeställningar och behov kopplade till elever i språklig sårbarhet. I det handledande uppdraget arbetade jag i team med speciallärare eller specialpedagog och teamarbetet uppskattade jag mycket där de samlade kompetenserna gav mervärde både för min utveckling och för våra insatser.

Jag har fortfarande lite svårt att förlika mig med att jag faktiskt inte längre jobbar som logoped, det är en titel som jag identifierat mig med länge. Det finns lyckligtvis många likheter mellan mitt jobb i elevhälsan och som lärare på universitetet. En skillnad är att i de ärenden där skolor bad om hjälp var utgångspunkten många gånger en svårighet de stod inför och samtalen rörde sätt att hitta vägar förbi de hinder som verkligheten ofta begränsas av, medan på de kurser där jag nu undervisar är fokus för samtalen i stället oftast möjligheter och visioner.

SITS är ju en förening som samlar intresserade och initierade personer inom fältet språk och kommunikation och jag har även tidigare haft förmånen att ingå i sammanhang där jag fått samarbeta med andra kring dessa frågor. Jag deltog i arbetet med ”Riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet”, då som ledamot i styrelsen för Logopedförbundet och även som medförfattare till ett av kapitlen i boken ”Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning” med Barbro Bruce som redaktör. Då detta nu börjar vara några år sedan känns det helt rätt att få kliva in i SITS där jag får möta och utmanas av engagerade personer som delar mina intresseområden.

Då SITS har ambitionen att sprida kunskap inom både språk och kommunikation och området röst vill jag tillägga att jag även har arbetat med röstlogopedi, för 15 år sedan inom regionvård, men också på senare tid med förebyggande rösthälsa för lärarstudenter.

Jag tackar för förtroendet att bli invald i styrelsen och ser fram emot arbetet framöver!

Elin Jälmbrant

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial