Välkommen till SITS styrelse Ann Jacobson!

2018-12-14

Mitt namn är Ann Jacobson och jag har blivit invald till SITS styrelse som ledamot, vilket jag tycker jag ska bli både spännande och inspirerande.

Mitt intresse för språk och kommunikation har alltid funnits med som en röd tråd i livet. Det intensifierades när jag läste om barns språk, språkutveckling och teckenspråk under mina studier till förskollärare. Kopplingen språk och pedagogik fascinerade mig.

I april 2018 lämnade jag Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM för att dels ägna mig åt egen verksamhet som konsult inom områden där min kunskap, kompetens och erfarenhet kan komma till användning, dels för att få mer tid till andra intressen.

Hur ser då min pedagogiska ryggsäck och arbetslivserfarenhet ut, om jag gör en snabb tillbakablick?

Jag är utbildad förskollärare och grundskollärare och har sedan gått vidare med utbildning inom specialpedagogik till speciallärare, tal- och specialpedagog. Jag har arbetat med pedagogisk och specialpedagogisk verksamhet i förskola, grundskola, specialskola, pedagogiska hörselvården, barn- och ungdomshabilitering, resursteam samt skolmyndighet. Erfarenheten att arbeta med barn och elever med funktionsnedsättning är lång och gedigen.

De senaste tolv åren har jag arbetat som rådgivare och utvecklingssamordnare på SPSM i Östra regionen. Det har inneburit specialpedagogisk rådgivning och fortbildning gentemot arbetslag, specialpedagoger, rektorer och utbildningschefer. Min fördjupning som rådgivare var främst inom språkstörning men jag har även kunskap och kompetens inom områdena döv, hörsel, läs, skriv samt dyslexi. Jag har drivit frågor som rör verksamhetsutveckling, inriktad på utveckling och förbättring av verksamheten, på organisation-, grupp- och individnivå. Ett spännande projekt som jag var ansvarig för under 2016–2017 är ”Stöd till elever med språkstörning?”, en kartläggning av Östra regionens 35 kommuner gällande utbildningsalternativ, kompetens och behov av specialpedagogiskt stöd inom området språkstörning.

Om mitt privatliv kan jag berätta att förutom att umgås med min familj, man och två vuxna barn tillbringar jag gärna min tid i naturen och åt sportsliga aktiviteter. Därutöver har jag en kreativ ådra som jag nu hoppas få mer tid till.

Jag ser fram emot det kommande arbetet i styrelsen och hoppas att jag kan bidra till den fortsatta utvecklingen av SITS.

Ann Jacobson

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial