Självklar satsning i Gislaveds kommun

— HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS —

Roger™ SoundField i alla klassrum på Isabergskolan i Hestra:

Alla är lika nöjda. Elever, lärare och rektorer är samstämda när de berättar om hur ljudutjämningssystemet Roger™ SoundField har förbättrat arbetsmiljön på Isabergskolan i Hestra. ”Det är mycket lugnare i klassrummet, det finns en större arbetsro och oavsett var eleverna sitter så hör de alltid vad jag säger”,
berättar en av lärarna på skolan.

Startade som ett test

Allting startade med att en hörselpedagog fick möjlighet att köpa in och testa sys­temet på ett fåtal av kommunens skolor. Lärarna visade sig vara mycket positiva och tyckte att systemet förbättrade både deras och elevernas arbetsklimat på ett tydligt sätt.

Rektor Yvonn Asp är mycket nöjd med SoundField-systemen på skolan.

Nu har Gislaveds kommun installerat systemet i nästan alla klassrum på kom­munens skolor. För Jan Pettersson, som är teamchef för Barn- och utbildning på Gislaveds kommun, rådde det aldrig någon tvekan. ”Det var inget svårt beslut, det kändes så självklart att vi skulle göra den satsningen för att skapa ett bättre arbetsklimat för elever och lärare i vår kommun”, säger han.

Positivt för både undervisning och inlärning

Yvonn Asp som är rektor på Isabergskolan menar att många skolor har miljöer som inte ger utrymme för studiero. Där kan ett ljudutjämningssystem exempelvis kompensera för dålig akustik och skapa ett mer behagligt klimat i klassrummet. Något som kan påverka studieresultaten positivt.

Förbättrad situation för pedagogen

Förutom att klimatet i klassrummet harförbättrats och studieron har ökat så har också pedagogens situation blivit bättre. Det är något som läraren Annie Lind kan bekräfta. ”Jag upplever att min arbetsmiljö har påverkats markant av ljudsystemet. Jag känner mig inte alls lika trött i rösten som jag gjorde tidigare. Nu behöver jag inte höja rösten utan alla hör tydligt vad jag säger”.

www.phonak.se/dsf

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial