Ordförrådsprojekt för elever med språkstörning

Foto: Adobe Stock

Under våren 2018 gav jag mig med stor nyfikenhet in i specialskolans värld för att för första gången arbeta som skollogoped. Där började jag arbeta tillsammans med specialpedagogen Therese Hedberg, även hon ny i skolans värld. Tillsammans bestämde vi oss för att föreslå ett ordförrådsprojekt i form av en språkgrupp till läraren i årskurs 1 under höstterminen 2018. Läraren var positiv och bjöd in oss till klassrummet. Syftet var både att ge en direkt insats till eleverna, som alla har en språkstörning, men också att modellera användning av bildstöd, TAKK och språkstimulerande övningar för personalen.

Språkgrupp en gång i veckan

Specialpedagogen och jag började spåna på ett upplägg och tema. Utgångspunkten var att elever med språkstörning behöver höra ord fler gånger än elever med typisk språkutveckling och att de behöver explicit undervisning. Vi hämtade viss inspiration från ”Ordskattsamlaren” men anpassade upplägget till yngre elever som just börjat skolan. Babblarna blev temat, då flera av barnen kom direkt från förskolan och vi ville att det skulle vara något de kände igen. Babblarnas böcker och tidningar, samt ”Första låten” ramade in ordförrådsprojektet under höstterminen. Orden vi valde att arbeta med byggde framför allt grundläggande ordförråd (nivå 1-ord) för att möta elevernas nivå och behov av att utveckla sin vardagliga kommunikation. Det var till exempel ord inom kategorierna djur, kläder, möbler och skola.

En gång i veckan kom vi till klassrummet för att hålla i språkgruppen, som kallades ”Babblarna-samlingen”, under en timme. Läraren var alltid med, deltog aktivt, fotograferade och kom med synpunkter efteråt. Strukturen var alltid densamma, men innehållet i varje moment kunde variera.

Alltid samma upplägg

Vi började varje tillfälle med en powerpoint på smartboarden där vi tittade tillbaka på förra veckans språkgrupp i bilder och pratade om vad vi gjorde då. Eleverna tycktes uppskatta att se sig själva på smartboarden och bilderna hjälpte minnet. Sedan tittade vi framåt på dagens schema. Visuellt stöd i form av TAKK (tecken som AKK) och bilder var ett viktigt stöd för elevernas inlärning. Vi använde oss av bilder från InPrint och bildstöd.se. Varje vecka pratade vi med eleverna om vårt mål med språkgruppen och vad det var vi tränade på – ord som man kan säga och/eller teckna och som vi vill lära oss och försöka komma ihåg. Sedan sjöng, tecknade och dansade vi till Babblarnas ”Första låten” som rullade på smartboarden.

Hanna Helttunen och Therese Hedberg i klassrummet. Bild: Privat.

Eftersom vi arbetar i specialskolan är grupperna i grunden små jämfört med kommunala skolor, men vi växlade mellan helgrupp, halvgrupp och till sist helgrupp igen under varje tillfälle, både för att få variation och för att vissa aktiviteter passade bättre i hel- eller halvgrupp. Efter dansen var det dags att dela gruppen i två mindre grupper där vi jobbade med varsin grupp och fokuserade på dagens ord på varierande sätt. Läraren och resurspersonen deltog också i varsin grupp, men fick ibland ge extra stöd till någon elev som kanske behövde arbeta individuellt just den dagen. De övningar vi gjorde kunde vara att hitta orden i boken, spela lotto med orden, kategorisera, prata om vilken som ska bort och träna på att förklara varför.

Till sist samlades hela gruppen i klassrummet igen och gjorde en gemensam aktivitet med samma ord. Det kunde vara skattjakt, teater/charader, att hitta första bokstaven till orden och slutligen mer dans. Vi samlade orden i en fin skattkista för att göra det spännande och för att förtydliga visuellt att orden var värdefulla. Aktuella ord sattes upp på en ordtavla som fanns i klassrummet och som gjorde det möjligt för läraren att repetera med eleverna under veckan. Vi lämnade också lottospel till läraren, som kunde använda det för repetition.

Skattkista för nya ord. Bild: privat.
Positiva effekter av ordförrådsprojektet

Eleverna deltog aktivt i språkgruppen utifrån sin egen nivå. De visade intresse för de olika momenten, men självklart var inte allt lika roligt och intressant för alla. Eleverna behövde också olika mycket stöd. Både vi och läraren kunde se att eleverna tog till sig nya ord och tecken. Vi gjorde en mindre screening före och efter ordförrådsprojektet som bekräftade att antalet ord som de kunde benämna och/eller teckna faktiskt hade ökat. Läraren upplevde ordförrådsprojektet som positivt för både eleverna och henne själv. Under vårterminen fortsatte språkgruppen, men vi lämnade då Babblarna bakom oss och gick vidare till ett sagotema där vi utgick från berättelser.

I det här arbetet har vi testat oss fram och haft nytta av varandras olika och kompletterande kompetenser som logoped med erfarenhet från mottagningsarbete och specialpedagog med bakgrund som förskollärare. Det har varit ett gemensamt utforskande och ett glädjefyllt, kreativt arbetssätt. Det har också varit ett bra tillfälle att fundera kring vilka anpassningar vi behöver göra för att få alla elever delaktiga och med på tåget. Det kan vara utmanande, men då är det värdefullt att få prova och prova igen på olika sätt tills det fungerar. Det har ökat vår förståelse för lärarnas situation i klassrummet och gett oss fler verktyg när vi, som del av skolans elevhälsoteam, ska stötta lärarna.

Några avslutande tankar efter ordförrådsprojektet:

  • Det var värdefullt att få lära känna eleverna i deras lärmiljö i klassrummet.
  • Det var berikande att få ta del av specialpedagogens perspektiv och erfarenhet.
  • Projektet gav mig som logoped en möjlighet att få bidra med min kunskap om språkstörning och språkstimulans på plats i skolan.
  • Jag upplevde nyttan av att samplanera och utvärdera tillsammans regelbundet.

Som relativt ny skollogoped hoppas jag på fler utvecklande och lärorika samarbeten med pedagoger i framtiden.

Bild: Privat

Hanna Helttunen, Leg. Logoped
Hällsboskolan Kungsholmen

 

 

 

Lästips:
https://legilexi.org/inspirationsbibliotek/sprakforstaelse/ordforrad/
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/9/15/byggaordforrad
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/9/29/ordskattsamlaren

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial