Bokstart i världen! – för dig som arbetar med små barns språkutveckling

2020-02-27

Foto: Susanne Kronholm.

Kan   man läsa för en bebis? Ja visst!

Bokstart riktar sig till de yngsta barnen och deras familjer. Idén med Bokstart är att dela ut böcker till små barn och stötta föräldrarna i deras viktiga roll för att främja barnens språkutveckling. Föräldrarna uppmuntras att sjunga, ramsa och läsa högt för och med barnen på ett lustfyllt sätt. På så sätt utvecklas barnens språk och läsintresse.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Illustration: Matilda Ruta.

Det var en familj vi besökte andra gången där pappan också var hemma. Då sa han till oss: När ni kom till oss första gången då tyckte jag att ni inte var riktigt kloka, man kan inte läsa böcker för ett sexmånadersbarn. Nu har vi skitkul, gud vad vi läser böcker, jag är så glad att ni talade om det här för mig. (från ett hembesök i projektet Bokstart Jämtland/Härjedalen)

 

Sex år har gått sedan Kulturrådet började arbeta med Bokstart. Hösten 2020 släppte vi rapporten Bokstart i Sverige, som ger en bra bild av Bokstartprojekten runtom i landet. Runt 120 kommuner arbetar med Bokstart i olika grad, utifrån lokala förutsättningar och behov.

I januari 2021 publicerades kunskapsöversikten Bokstart i världen som belyser internationell forskning, kunskap och metoder för Bokstart och liknande bokgåvoprogram. Syftet med översikten är att alla som arbetar med att främja läsning och språkutveckling för de yngsta, ska kunna inspireras och relatera sin verksamhet till relevant forskning och kunskap inom området.

Kunskapsöversikten lyfter att bokgåvoprogram som Bokstart är verkningsfulla, effektiva och påverkar barns språkutveckling positivt. Några exempel:

  • Bokgåvoprogram förändrar vårdnadshavares och barns attityder till läsning.
  • Ju mer skriftspråklig stimulans, desto bättre förutsättningar för språkutveckling.
  • Högläsning i hemmet i tidig ålder (2–3 år) påverkar skolresultaten (8–9 år), genom att barnens språkutveckling och annan kognitiv utveckling gått längre.
  • Bokgåvoprogram kan särskilt stödja grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar.

I december permanentade regeringen satsningen Bokstart och Kulturrådet kan nu långsiktigt arbeta med att sprida och utveckla Bokstart. Från i år har Kulturrådet också uppdraget att informera föräldrar om vikten av tidig språkstimulans. På Bokstarts webbplats finns både material som riktar sig till föräldrar – korta filmer, tips, inspiration, foldrar och faktablad – och material som syftar till att öka kompetensen hos de yrkesgrupper som möter små barn och deras familjer. Föräldramaterialet är tänkt att delas ut på förskolan, folkbiblioteken, inom barnhälsovården och hos logopeden. Materialet är framtaget i samarbete med logopeder. Använd det gärna! Så här säger Lotta Brilioth Biörnstad på Kulturrådet:

Illustration: Matilda Ruta.

Vi hoppas och tror att kunskapsöversikten Bokstart i världen ska vara intressant för många, även utanför Bokstartkretsar. Kunskap om små barns språkutveckling och föräldrarnas betydelsefulla
roll för att guida barnet fram till språket är viktig för hela samhället.

 

 


Nina Suatan, Anna Hällgren, Anna Ringberg
handläggare på enheten Litteratur och bibliotek, KulturrådetLäs mer här:
www.bokstart.se
https://www.kulturradet.se/i-fokus/lasframjande/bokstart/
Länk till Bokstart i världen
Länk till Bokstart i Sverige

 

Faktaruta om Bokstart:

Bokgåvoprogrammet Bokstart föddes i England 1992 och finns nu runtom i världen.  Idén är att dela ut böcker till små barn och stötta föräldrarna i deras roll för att främja barnets språkutveckling. Omkring 30 länder driver nationella läsfrämjande program för de allra yngsta barnen (0–3 år).

Kulturrådet initierade Bokstart i Sverige 2014. Kommuner och regioner kan söka bidrag för Bokstart under tre år. Folk- eller regionbibliotek är huvudsökande, och ansökan ska göra i samverkan med BHV och/eller förskolan. Samverkan sker ofta även med logopedi, familjecentraler och öppen förskola.

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial