Tal- och Språkpriset

Grattis till 2018 års pristagare
Ida Rosqvist!

Svensk Intresseförening för Tal och Språk, SITS, hade nöjet att 2018 tilldela Ida Rosqvist årets Tal- och Språkpris. SITS är som bekant en förening som arbetar med att tjäna som språkrör inom tal-, språk- och kommunikationsområdet, vilket även är utmärkande för Ida.

Hon är logopeden som samverkar med, och inte minst samtalar med, pedagoger ute i verksamheterna. Hon har ena benet i verksamheten och det andra i forskningen, vilket ger nödvändig trovärdighet och bäddar för ömsesidig respekt.

Hon fångar och sätter ljuset på pedagogiskt relevanta utmaningar som hon med forskarens noggrannhet kritiskt granskar, designar och genomför studier på. Sedan delar hon generöst med sig av sina resultat i bloggar och andra forum.

Detta är oerhört värdefullt och borgar för fortsatt utveckling av arbetssätt och goda exempel, som förhoppningsvis kan sprida sig inom tal-, språk- och kommunikations-Sverige.

Tack, Ida!

Sofia Norrman, ordförande i SITS

***

Nominera mottagare av Tal- och Språkpriset!

Vid SITS kongress delar vi varje år ut ett Tal- och Språkpris. Vi tror att du känner till någon som redan gör mycket för att hjälpa barn och ungdomar att berika sitt språk på olika sätt. Kanske sker det på ett konventionellt sätt, med stort engagemang. Kanske görs det genom samtal, böcker, upplevelser, diskussioner, lekar, resor, bilder, fotografier eller något helt annat. Leta nu igenom ditt förråd av goda exempel, och låt oss få veta vem du tycker ska ha Tal- och Språkpriset nästa gång! Nominera din kandidat genom att fylla i kontaktformuläret nedan:

 

Några tidigare Tal- och Språkpristagare

2017: Jenny Edvardsson

2016: Eva-Kristina Salameh

2015: Louise Bjar

2014: Barbro Westlund – för att hon har skapat insikter om och belyst läsförståelsens betydelse för språklig utveckling och som källa till kunskap. Hon har spridit detta viktiga budskap till personal i förskola och i skola genom föreläsningar, böcker och pedagogiska material. Språket är varje barns möjlighet till personlig utveckling och Barbro Westlunds insatser ger bättre förutsättningar att nå just ett gott språk och en god grund i livet.

2013: Johanna Kristensson och Pia Borg – för deras sätt att sprida information om språkstörning via sociala medier. Johannas blogg heter : Logopeden i skolan, Pias Facebook-grupp heter: Språkstörning – tala, lyssna, förstå

2012: Käte Alrutz – för sitt innovativa och kreativa sätt att kombinera logopedi och teknik, alltid med patienten i fokus

2011: Ulla Sundberg – för hennes forskning och undervisning om språkets begynnelse och utveckling hos barn, för hennes forskning och undervisning om avvikelser i barns tal och språk samt för hennes stora engagemang i specialutbildningen för lärare om talpedagogik.

2010: Lena Mattsson – för hennes hängivna arbete med barn i språkförskolan. För hennes förmåga att entusiasmera omgivningen och generösa sätt att sprida kunskap till föräldrar och personal. Sist men inte minst för hennes förmåga att skriva så att kollegor och studenter, men även tjänstemän och beslutsfattare, i hela landet kan få ta del av hennes erfarenheter.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial