Tal- och Språkpriset

Grattis till 2017 års pristagare
Jenny Edvardsson!

Prisvinnare 2017_1 Prisvinnare 2017_2

Tal- och Språkpriset 2017, som delades ut på årets kongress, gick till gymnasielärare Jenny Edvardsson. Hon belönas för sina utomordentliga insatser att främja elevers läs, skriv- och språkutveckling.

Jennys fokus är att varje elev ska bli sedd och inkluderad, att satsa på läsningen, och att använda digital teknik. Det är starka grundbultar i dagens skola och är viktiga förutsättningar för att kunna tillägna sig kunskap.

Jenny har en förmåga att möta eleverna där de är. Hon reflekterar ständigt över sitt arbete och genom sin blogg, föreläsningar och flera utgivna böcker får vi ta del av hennes erfarenheter och kloka insikter. Vi hoppas att Tal-och Språkpriset ska vara en sporre i det fortsatta arbetet samt bidra till flera att få upp ögonen för Jennys beundransvärda insatser!

***

Nominera mottagare av Tal- och Språkpriset!

Vid SITS kongress delar vi varje år ut ett Tal- och Språkpris. Vi tror att du känner till någon som redan gör mycket för att hjälpa barn och ungdomar att berika sitt språk på olika sätt. Kanske sker det på ett konventionellt sätt, med stort engagemang. Kanske görs det genom samtal, böcker, upplevelser, diskussioner, lekar, resor, bilder, fotografier eller något helt annat. Leta nu igenom ditt förråd av goda exempel, och låt oss få veta vem du tycker ska ha Tal- och Språkpriset nästa gång! Nominera din kandidat genom att fylla i kontaktformuläret nedan:

 

Några tidigare Tal- och Språkpristagare

2016: Eva-Kristina Salameh

2015: Louise Bjar

2014: Barbro Westlund – för att hon har skapat insikter om och belyst läsförståelsens betydelse för språklig utveckling och som källa till kunskap. Hon har spridit detta viktiga budskap till personal i förskola och i skola genom föreläsningar, böcker och pedagogiska material. Språket är varje barns möjlighet till personlig utveckling och Barbro Westlunds insatser ger bättre förutsättningar att nå just ett gott språk och en god grund i livet.

2013: Johanna Kristensson och Pia Borg – för deras sätt att sprida information om språkstörning via sociala medier. Johannas blogg heter : Logopeden i skolan, Pias Facebook-grupp heter: Språkstörning – tala, lyssna, förstå

2012: Käte Alrutz – för sitt innovativa och kreativa sätt att kombinera logopedi och teknik, alltid med patienten i fokus

2011: Ulla Sundberg – för hennes forskning och undervisning om språkets begynnelse och utveckling hos barn, för hennes forskning och undervisning om avvikelser i barns tal och språk samt för hennes stora engagemang i specialutbildningen för lärare om talpedagogik.

2010: Lena Mattsson – för hennes hängivna arbete med barn i språkförskolan. För hennes förmåga att entusiasmera omgivningen och generösa sätt att sprida kunskap till föräldrar och personal. Sist men inte minst för hennes förmåga att skriva så att kollegor och studenter, men även tjänstemän och beslutsfattare, i hela landet kan få ta del av hennes erfarenheter.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial