Studerandemedlem

Är du student?

SITS, Svensk intresseförening för tal och språk, är en intresseförening för personer som arbetar med människors tal, språk och kommunikation. De flesta medlemmarna arbetar med barns och ungdomars språk och språkutveckling.

Du som studerar på logopedutbildning, specialpedagogutbildning med påbyggnad tal, språk kommunikation eller andra motsvarande utbildningar är välkommen som studerandemedlem.

Som studerandemedlem får du föreningens tidskrift Tal & Språk som utkommer med fyra nummer per år.

Årsavgiften är då 150 kr. Du får också rabatt på kongressen. Ange ”studerandemedlem” vid inbetalning till pg 606380-4.

Efter avslutad utbildning är du välkommen att bli medlem i föreningen. Då är årsavgiften 350 kr per år och ger dig också möjlighet att delta i föreningens kongresser till rabatterat pris.

Har du frågor rörande ditt medlemskap, kontakta oss via e-post: sits@mittkompetens.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial