Om oss

SITS är en intresseförening som engagerar talpedagoger, specialpedagoger med särskilt intresse för tal och språk, speciallärare med specialisering språk-, läs- och skrivutveckling/språkstörning samt logopeder.

För närvarande har föreningen ca 300 medlemmar.

Föreningen arbetar för att  sprida kunskap inom områdena tal, språk, kommunikation och röst, i huvudsak med  inriktning mot barn och ungdomar.

Det för medlemmarna mest tydliga i föreningens verksamhet är de
mycket välbesökta temakongresser, som hålls varje höst i
Stockholm. De senaste har behandlat frågor som ordförråd, flerspråkighet,  röst, stamning och språkstörning.

Dessutom ger föreningen ut tidskriften  Tal & Språk med fyra nummer per år.  Tidskriften innehåller artiklar som  sammanfattar de föreläsningar som hållits på kongressdagarna, med också
aktuellt material och bidrag från föreningens medlemmar.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial