Presentation av föreläsarna vid 2019 års kongress

Vi kommer under våren och sommaren att presentera föreläsarna vid höstens kongress genom att ”puffa” lite extra för något som är aktuellt för dem just nu.  Kika in på den här sidan för att läsa presentationer av föreläsarna och hitta länkar till aktuella artiklar, projekt, med mera.

TOVE SÖDERQVIST DUNKERS – Och vad säger eleverna…?

Tove Söderqvist Dunkers är specialpedagog med en masterexamen i pedagogik. Hon arbetar som samordnare för barnpanel inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och  har fördjupat sig i hur elevers villkor för delaktighet fungerar i skolan.

”Att få kommunicera och bli lyssnad på är en mänsklig rättighet. Skollagen och barnkonventionen är tydliga med att alla elever har rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på. Men forskning och studier visar att elever med funktionsnedsättning kommer till tals i lägre grad än andra. Därför har vi vuxna ett särskilt ansvar att hitta former och arbetssätt så att alla elever kommer till tals.

Det handlar om rättigheter för elever men det handlar också om att vi vuxna behöver elevernas egna er­farenheter för att en reell skolutveckling ska ske. Vi måste ta reda på när elever tycker att det fungerar bra och när det inte gör det. Vi behöver se elevernas erfarenheter som en kunskapsbank för skolutveckling.

Elever som har olika funktionsnedsättningar berättar om sina erfarenheter i en nyligen utkommen barn­panelsrapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Där beskriver elever vad som behöver förändras och vad som fungerar bra i deras skola.”

Barnpanelsrapporten presenteras på frukostseminarium den 25 april. Seminariet spelas in och kan också ses i efterhand. Här finns mer information.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på SPSM:s webbplats den 25 april.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har instiftat ett eget barnombud. Läs mer här!

VICTORIA JOFFE – There Is A Lot More to Language Disorder Than Meets The Eye

Victoria Joffe is Academic Director, International and Professor in the Enhancement of Child and Adolescent Language and Learning in the School of Health Sciences, City, University of London. Victoria is a trustee of the charity, ICAN, and is co-editor of the journal, Child Language Teaching and Therapy.

”It is estimated that approximately 10% of children and young people have a language disorder that impacts significantly on everyday life and has a poor prognosis. Typically, language disorder manifests in early childhood, and frequently persists into adolescence and adulthood. This talk explores the multifaceted nature of language and language disorders and the long term and pervasive impact of language disorder on the individual, their family, and community. The wide spread long term implications of language disorder on all facets of the individual, will be discussed, from the perspectives of the individual, their teachers and family, and will include reflection on educational attainment, health, employment and social and emotional wellbeing. Implications of viewing language and language disorder holistically and as a key driver in everyday life will be explored with regards to the assessment, management, education and ongoing support of the individual and their families.”

Victoria Joffe har nyligen publicerat en forskningsrapport om språkliga interventioner för tonåringar med språkstörning som nu finns tillgänglig online via open access:
Improving storytelling and vocabulary in secondary school students with language disorder: a randomized controlled trial

Läs mer om Victoria Joffe och projektet ELCISS – Enhancing Language in Secondary Schools.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial