Annonsering

Välkommen att annonsera i Tal & Språk!
Tal & Språk är en tidskrift som når ut till SITS:s ca 400 medlemmar.
SITS är en intresseförening som framförallt engagerar talpedagoger,
specialpedagoger, speciallärare och logopeder.

Föreningen arbetar för att sprida kunskap inom områdena tal, språk,
kommunikation och röst.

Tidskriften innehåller artiklar och material med anknytning till våra
intresseområden, samt artiklar som sammanfattar föreläsningarna som hållits på de årliga kongressdagarna.

Tal & Språk utkommer med 4 nummer per år.

Annonspriser

Helsida 170×240 mm 3000 kr
Två spalter / helsida 90×205 mm 2000 kr
Halvsida 140×100 mm 1500 kr
Två spalter / halvsida 90×100 mm 1125 kr

För mer information om annonspriser och annonsformat klicka här och se en pdf med bild på annonsformat och priser.

Vid bokning av annons fyra på varandra följande nummer ges 15 % rabatt.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial